Επιδημιολογική μελέτη των δερματοφυτιάσεων του σκύλου στην περιοχή Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιδημιολογική μελέτη των δερματοφυτιάσεων του σκύλου στην περιοχή Θεσσαλονίκης (EL)
Study of canine ringworm epidemiology in Thessaloniki area (EN)

BOURDZI - HATZOPOULOU (Ε. ΜΠΟΥΡΤΖΗ - ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ), E.

Εξετάσθηκαν 480 σκύλοι με δερματικές αλλοιώσεις ύποπτες δερματοφυτίασης, από τους οποίους πάρθηκαν ξέσματα δέρματος και τρίχες, 500 κλινικώς υγιείς σκύλοι με τη μέθοδο της βούρτσας (hairbrush technique) και 92 δείγματα χώματος με τη μέθοδο του δολώματος της τρίχας (hairbaiting method). Χρησιμοποιήθηκε Sabouraud - chloramphenico - cycloheximide agar για την καλλιέργεια, ενώ παράλληλα για τα ξέσματα δέρματος και τις τρίχες χρησιμοποιήθηκε και η απευθείας μικροσκοπική εξέταση με ΚΟΗ 20% και χρώση με κυανό του μεθυλενίου. Από τους 480 σκύλους με συμπτώματα δερματοφυτάσης, θετικοί στην απευθείας μικροσκοπική εξέταση ήταν οι 188 (39,1%), ενώ στην καλλιέργεια οι 220 (45,8%). Απομονώθηκε Μ. canis 87,7%, M. gypseum 7,2%, Τ. mentagrophytes 4,5% και Τ. rubrum 0,4%. Επισημαίνεται ότι τα νεαρά και τα βραχΰτριχα ζώα είναι πιο ευαίσθητα - οι 148 απο τους 220 θετικούς σκύλους είχαν ηλικία μέχρι 24 μηνών, ενώ οι 140 ανήκαν σε βραχΰτριχες φυλές-. Από τους 330 κλινικώς υγιείς σκύλους αστικών και τους 170 αγροτικών περιοχών βρέθηκαν να είναι φορείς δερματοφΰτων 38 (14,5%) και 35 (20,5%) αντίστοιχα. Στα ζώα των αστικών περιοχών κυριαρχούσε το M. canis, ενώ αντίθετα στα ζώα των αγροτικών περιοχών την πρώτη θέση κατείχε το Μ. gypseum και ακολουθούσε το M. terrestre και το Τ. mentagrophytes. Από 30 δείγματα χώματος, αστικών και 62 αγροτικών περιοχών απομονώθηκαν δερματοφυτα από 25 (83%) και από 56 (90,3%) αντίστοιχα. Το δερματόφυτο που απομονώθηκε συχνότερα και από τις δυο περιοχές ήταν το Μ. gypseum. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι 2 στελέχη Τ. mentagrophytes και 2 Μ. gypseum, που απομονώθηκαν από κλινικώς υγιή ζώα και από το έδαφος, ήταν παθογόνα για τα πειραματόζωα, καθώς και η σημασία του M. canis για τη δημόσια υγεία, με αφορμή τον αριθμό των ιδιοκτητών των ζώων που προσβλήθηκαν. (EL)
The presence of dermatophytes in animals with skin lesions (ringworm), as well as in animals with apparently healthy skin (healthy carriers) and in soil specimens was investigated. Skin scales and infected hair from 480 dogs with lesions were examined microscopically by using 20% KOH and by the methylene blue stain. Specimens were also inoculated in Sabouraud-chloramphenicolcycloheximide agar. Hairbrush technique was performed in 500 dogs with apparently healthy skin (330 of the urban and 170 of the rural area). 92 soil specimens were cultured by the hairbaiting method. Dermatophytes were isolated from 220 (40,8%) dogs with skin lesions. M. canis was isolated from the 87,7% of the dogs. M. gypseum from 7,2%, T. mentagrophytes from 4,5% and T. rubrum from 0,4%. Most of the infected animals (148) were up to 24 months old and 140 of them belonged to short coat breeds. From the 330 and the 170 apparently healthy dogs 38 (14,5%) and 35 (20,5%) were found carrying dermatophytes, respectively. M. canis was exclusively isolated from the dogs of the urban area. The most frequent dermatophyte isolated from the dogs of the rural area was M. gypseum, while T. terrestre and T. mentagrophytes were the second and the third isolated. From 30 soil specimens of the urban area and from 62 of the rural area, 25 (83%) and 56 (90,3%) strains of dermatophytes were isolated respectively. M. gypseum was the most frequent isolated of both areas. Representative dermatophytes, 2 strains of T. mentagrophytes and 2 of M. gypseum, isolated from the coat of animals with apparently healthy skin and from the soil proved to be pathogenic for laboratory animals. It is mentioned that M. canis implicated in public health because of its transmission to human and of the numerous cases of the animals owners affected. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

έδαφος (EL)
Δερματοφυτίαση (EL)
M. Canis (EL)
κλινικώς υγιείς σκύλοι (EL)
σκύλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 87-92 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 87-92 (EN)

Copyright (c) 2018 E BOURDZI - HATZOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.