Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοBilateral primary eyelid meibomian gland epithelioma in a dog: a case report (EN)

Makrogkikas, Petros
Komnenou, Anastasia
Papaioannou, Nikolaos
Charalambidou, Glykeria

n/a (EN)

In this paper an extremely rare case of primary bilateral eyelid meibomian gland epithelioma in a dog is presented. Meibomian tumors arise from the meibomian (tarsal) glands on the inner aspect of the eyelid, and meibomian gland adenomas and adenocarcinomas are the most frequent neoplasia arising from those glands. A 10-year-old male dog was admitted, with ophthalmic signs of periorbital swelling of the right eye. During the last two years, the dog had a progressive engorgement of the upper eyelid of the right eye, and during the past few months, strabismus and exophthalmos were also noticed, as well as a slighter enlargement on the lower eyelid of the left eye. Upon ophthalmic examination strabismus and periorbital swelling at the lateral canthus of the right eye, accompanied by mild exophthalmos and lagophthalmos, were recorded. Also, deep ulcerative keratitis with corneal oedema and neovascularization were noticed. Intense chemosis, epiphora and a small pinkish mass arising from the palpebral conjunctiva of the left lower eyelid were also seen. Neoplasia of both eyelids was suspected, and a series of diagnostic examinations were carried out. Orbital exenteration of the right eye was performed in the first place, followed by surgical removal of the mass of the left eyelid one month later. Based on clinical and histopathological findings, meibomian gland epithelioma was diagnosed. No relapse or metastases (local or distant) were observed in re-examinations within 18 months after the surgery. This study shows that although meibomian gland epithelioma is rare, it should be considered in the differential diagnosis of cases of orbital and eyelid tumors. Even though this tumor shows low malignancy, prompt surgical intervention and extended excision is the treatment of choice, in order to preserve vision in some cases. To the author’s knowledge, the present case is the first report of bilateral meibomian gland epithelioma in the veterinary literature. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
clinical case report (EN)

meibomian epithelioma (EN)
eyelid (EN)
bilateral eyelid tumor (EN)
tarsal tumor (EN)
veterinary medicine (EN)
veterinary ophthalmology (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2020-04-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 1 (2019) (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 1 (2019) (EN)

Copyright (c) 2019 Anastasia Komnenou, Glykeria Charalambidou, Petros Makrogkikas, Nikolaos Papaioannou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.