Κλινική εφαρμογή κλάσματος βλαστοκυττάρων προερχόμενων από λιπώδη ιστό σε ίππους της Αγγλικής καθαρόαιμης φυλής με τενοντίτιδα του επιπολής καμπτήρα των φαλάγγων μυός: Αναφορά σε 3 περιστατικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚλινική εφαρμογή κλάσματος βλαστοκυττάρων προερχόμενων από λιπώδη ιστό σε ίππους της Αγγλικής καθαρόαιμης φυλής με τενοντίτιδα του επιπολής καμπτήρα των φαλάγγων μυός: Αναφορά σε 3 περιστατικά (EL)
Clinical application of adipose-derived stromal vascular fraction in 3 Thoroughbred horses with superficial digital flexor tendonitis: Case Report (EN)

TYRNENOPOULOU (Π. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ), P.
DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ), N.
KOLIAKOS (Γ. ΚΟΛΙΑΚΟΣ), G.
KARAYANNOPOULOU (Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ), Μ.
MPAROUS (Ε. ΜΠΑΡΟΥΣ), E.
ANGELOPOULOU (Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ), S.
PYRROS (Α. ΠΥΡΡΟΣ), A.

Οι τενοντίτιδες, μια από τις πιο συχνές μυοσκελετικές παθήσεις των ίππων αθλητικής ιππασίας, αποτελούν σημαντική αιτία πρόωρης αποχώρησης από την αθλητική δραστηριότητα των δρομώνων ίππων. Την τελευταία δεκαετία, υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον όσον αφορά στη χρήση βλαστοκυττάρων προερχόμενων από το λιπώδη ιστό σε τραυματισμούς των τενόντων. Έχει αναφερθεί ότι τα βλαστοκύτταρα τα οποία προέρχονται από λιπώδη ιστό προάγουν την νεοαγγείωση και επιταχύνουν τις επουλωτικές διεργασίες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενδοτενόντιας έγχυσης αυτόλογου κλάσματος βλαστοκυττάρων προερχόμενων από λιπώδη ιστό σε 3 αθλητικούς ίππους της Αγγλικής καθαρόαιμης φυλής με μέτριου έως σοβαρού βαθμού τενοντίτιδα του τένοντα του επιπολής καμπτήρα των φαλάγγων μυός. Η ενδοτενόντια χορήγηση αυτόλογου κλάσματος βλαστοκυττάρων του λιπώδους ιστού φαίνεται πως βελτιώνει την κλινική εικόνα ίππων με τενοντίτιδα του επιπολής καμπτήρα των φαλάγγων μυός, μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια του χρόνου αποκατάστασης. (EL)
Tendon injuries are considered major causes of wastage in active Thoroughbred racehorses as they are among the most common musculoskeletal injuries in equine athletes. There has been considerable interest in the potential use of concentrated adipose tissue digest, such as stromal vascular fraction, in tendon overstrain injuries. It has been reported that the adipose-derived stem cells, which are present in stromal vascular fraction of adipose tissue, can promote neovascularization and improve healing process. The purpose of this study was to evaluate the potential effects of intralesional use of autologous adipose-derived stromal vascular fraction on tendon healing in three Thoroughbred active racehorses with moderate to severe superficial digital flexor tendonitis. Based on the results of this report it seems that intratendinous injection of autologous adipose-derived stromal vascular fraction leads to marked clinical improvement and reduction of rehabilitation period in racehorses suffering from superficial digital flexor tendonitis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κλάσμα βλαστοκυττάρων προερχόμενων από λιπώδη ιστό (EL)
τενοντίτιδα (EL)
βλαστοκύτταρα (EL)
Ίππος (EL)
adipose-derived stem cells (EN)
horse (EN)
stromal vascular fraction (EN)
tendonitis (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 4 (2015); 215-222 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 4 (2015); 215-222 (EN)

Copyright (c) 2018 P TYRNENOPOULOU, N DIAKAKIS, S ANGELOPOULOU, A PYRROS, E MPAROUS, G KOLIAKOS, G KARAYANNOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.