Μια ανασκόπηση της φαρμακολογίας των οσμωτικών παραγόντων για τη θεραπεία του γλαυκώματος σε σκύλους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια ανασκόπηση της φαρμακολογίας των οσμωτικών παραγόντων για τη θεραπεία του γλαυκώματος σε σκύλους (EL)
A review of the pharmacology of osmotic agents for the treatment of glaucoma in dogs (EN)

ZUŚKA-PROT, M.
MAŚLANKA, T.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
At present, the only proven way to treat glaucoma is to lower intraocular pressure (IOP). Osmotic agents constitute an important class of ocular hypotensive agents. These medications are used for the rapid reduction of IOP, typically in emergency situations, in which IOP is severely elevated and there is a high risk of permanent and irreversible damage of the optic nerve. This paper summarizes the current state of knowledge on the mechanism of action of osmotic agents and their effect on IOP in dogs. Moreover, it discusses the possible undesirable side effects of these medications and presents the current ideas about their role and status in the medical management of canine glaucoma. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γλαύκωμα (EL)
ενδοφθαλμική πίεση (EL)
σκύλοι (EL)
μανιτόλη (EL)
ωσμωτικοί παράγοντες (EL)
intraocular pressure (EN)
glaucoma (EN)
dogs (EN)
mannitol (EN)
osmotic agents (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 501-506 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 501-506 (EN)

Copyright (c) 2018 T MAŚLANKA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.