Οροθετικότητα προβάτων σε Leptospira spp. και Brucella ovis: προκαταρκτικά αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης ενός έτους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟροθετικότητα προβάτων σε Leptospira spp. και Brucella ovis: προκαταρκτικά αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης ενός έτους (EL)
Leptospira spp. and Brucella ovis seroprevalence in sheep: preliminary results of one year surveillance program (EN)

BERTELLONI, F.
PINZAUTI, P.
TURCHI, B.
CERRI, D.
FRATINI, F.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
In order to assess the diffusion of brucellosis by Brucella ovis and leptospirosis in sheep flocks in Tuscany, 410 blood samples were collected from males of 76 breeding farms from January to December 2015. All sera resulted negative for B. ovis. A percentage of 17.80% sera was found positive for Leptospira spp. Among all breeding farms, 34.21% resulted positive. The most represented serovars were Pomona (6.34%), Hardjo (4.14%), Grippotyphosa (3.17%) and Bratislava (1.70%). The highest antibody titers were detected for serovar Hardjo (1:25600) and serovars Pomona and Grippotyphosa (1:1600). These results confirm the role of sheep as maintenance host for serovar Hardjo and highlight the spreading of serovar Grippotyphosa in the study area. Constant field investigation, especially on farm animals, could be useful to determine trends and diffusion of some occupational re-emerging diseases, such as leptospirosis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ορολογία (EL)
Leptospira spp (EL)
πρόβατο (EL)
Brucella ovis (EL)
Tuscany (EL)
Leptospira spp (EN)
serology (EN)
Brucella ovis (EN)
sheep (EN)
Tuscany (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 567-572 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 567-572 (EN)

Copyright (c) 2018 F BERTELLONI, B TURCHI, D CERRI, P PINZAUTI, F FRATINI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.