Ειδικές του είδους βιοχημικές παράμετροι υγιούς ενηλίκου γαλοπούλας των υγρών τροπικών περιοχών της Νιγηρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕιδικές του είδους βιοχημικές παράμετροι υγιούς ενηλίκου γαλοπούλας των υγρών τροπικών περιοχών της Νιγηρίας (EL)
Breed-specific biochemical parameters of healthy adult turkeys in humid tropics in Nigeria (EN)

DANIEL-IGWE, G.
OKWARA, N.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
This study evaluated the serum biochemistry profile of apparently healthy B-not strain of indigenous turkeys and determined the influence of sex on parameters. A total of 50 apparently healthy B-not strain of turkeys of either sex were studied. The turkeys were kept in the animal house at the College of Veterinary Medicine in Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State, Nigeria. Blood samples were collected from the jugular vein and standard procedures were followed in all the serum biochemistry parameters determined. The overall mean for the serum biochemistry parameters were as follows: alkaline phosphatase (ALP): 207.71 ± 2.93 IU/L, aspartate amino transferase (AST): 82.51 ± 1.13 IU/L, alanine amino transferase (ALT): 8.80 ± 0.83 IU/L, total protein: 3.69 ± 0.18 g/dl, albumin: 1.94 ± 0.54 g/dl, globulin: 1.75 ± 0.14 g/dl, cholesterol: 140.82 ± 5.28, bilirubin: 0.37 ± 0.07 mg/dl, urea: 4.29 ± 0.30 mg/dl, creatinine: 0.31 ± 0.38 mg/dl, triglycerides: 107.95 ± 7.55 mg/dl and glucose: 140.33 ± 0.52 mg/dl. In comparison to the female turkeys, the males had significant lower (p < 0.05) urea, cholesterol and triglycerides levels. It is thought that the baseline biochemical values will help veterinarians to interpret serum profile of sick animals and assist researchers in interpreting laboratory data. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τοπικό είδος (EL)
βιοχημεία (EL)
B-not strain (EL)
γαλοπούλες (EL)
Νιγηρία (EL)
B-not strain (EN)
indigenous (EN)
turkeys (EN)
biochemistry (EN)
Nigeria (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 573-578 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 573-578 (EN)

Copyright (c) 2018 G DANIEL-IGWE, N OKWARA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.