Συγκριτικές παθολογικές αλλαγές στα πρόβατα που μολύνθηκαν με Theileria annulata και μη μολυσμένο έλεγχο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυγκριτικές παθολογικές αλλαγές στα πρόβατα που μολύνθηκαν με Theileria annulata και μη μολυσμένο έλεγχο (EL)
Comparative pathological changes in sheep infected with Theileria annulata and non-infected control (EN)

ASLAM, A.
REHMAN, M. U.
REHMAN, H. U.
AKHTAR, R.
RASHID, I.
AKHTER, W.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
The hematological, serum biochemical and histopathological variations were compared in sheep naturally infected with Theileria annulata and healthy control group. Peripheral blood smears of 300 suspected sheep were observed for the presence of Theileria by microscopy (24%) and confirmed through PCR (34%). The PCR confirmed samples were used for further studies and showed significant decrease in hemoglobin concentration, packed cell volume (PCV), total erythrocyte counts, total leukocyte count, serum total proteins, creatinine and glucose (P < 0.05) as compared to healthy control. Similarly a significant increase was recorded in Alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) (P< 0.05) as compared to non-infected sheep. Histopathological changes revealed edema and severe depletion of lymphocytes in lymph nodes. The present study concluded that ovine theileriosis was linked with some pathological alterations in blood and tissues which could be helpful in the diagnosis of disease. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βιοχημικές παράμετροι (EL)
ιστοπαθολογία (EL)
πρόβατα (EL)
αιματολογία (EL)
theileriosis (EL)
hematology (EN)
histopathology (EN)
biochemical parameters (EN)
ovine (EN)
theileriosis (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 629-634 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 629-634 (EN)

Copyright (c) 2018 W AKHTER, A ASLAM, MU REHMAN, HU REHMAN, I RASHID, R AKHTAR (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.