Περιγραφή ανασυνδυασμού στο γονίδιο της πολυμεράσης στον ιό των παραμορφωμένων φτερών μελισσών (DWV)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριγραφή ανασυνδυασμού στο γονίδιο της πολυμεράσης στον ιό των παραμορφωμένων φτερών μελισσών (DWV) (EL)
Characterization of a novel recombination event in the Deformed wing bee virus polymerase gene (EN)

GORAS, G
RODOPOULOU, M
KARAZAFIRIS, EM
THRASYVOULOU, A
LIOLIOS, V
ARGENA, N
TANANAKI, CH
RUETHER, IGA
GOUNARI, S
KANELIS, D

Είναι γνωστό ότι οι πληθυσμοί των μελισσών προσβάλονται από πλήθος ιών. Η μέθοδος της RT-PCR σε περιοχές της RNA-εξαρτώμενης RNA πολυμεράσης, χρησιμοποιείται συχνά για τον εντοπισμό των ιών σε μέλισσες αλλά και προκειμένου να ταξινομηθούν αυτοί φυλογενετικά. Στην παρούσα έρευνα, μέσω της ανάλυσης του γονιδίου RdRp, περιγράφεται ένας νέος ανασυνδυασμός στο γένωμα του ιού των παραμορφωμένων φτερών. Μέσω ανάλυσης 100 θετικών δειγμάτων μελισσών, εντοπίστηκε για πρώτη φορά ένας ανασυδυασμός, στο 5’ άκρο του γονιδίου της πολυμεράσης. Αυτή είναι η πρώτη περιγραφή ενός τέτοιου ανασυνδυασμού στο γονίδιο της πολυμεράσης του ιού DW, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχή εξέλιξη των ιών αυτών. (EL)
Honeybee populations are known to be infected by numerous viruses. Reverse transcription-PCR (RT-PCR) of regions of the RNA-dependent RNA polymerase is often used to diagnose the presence in apiaries and also to classify the type of virus detected. In this report, through analysis of the RdRp gene, we describe a novel recombination event in the DWV genome. Similarity plot analysis amplified from hundred positive individuals identified a previously undescribed recombination point in the 5’ region of the polymerase gene. To our knowledge this is the first description of recombination in the DWV polymerase gene and highlights the continuous genetic evolution of these viruses. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βαρρόα (EL)
ανασυνδυασμός (EL)
Ιός των παραμορφωμένων φτερών (EL)
μέλισσες (EL)
RdRp (EL)
Varroa (EN)
honeybees (EN)
recombination (EN)
Deformed wing virus (EN)
RdRp (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 661-668 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 661-668 (EN)

Copyright (c) 2018 G GORAS, IGA RUETHER, CH TANANAKI, S GOUNARI, V LIOLIOS, D KANELIS, N ARGENA, M RODOPOULOU, EM KARAZAFIRIS, A THRASYVOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.