Ενδοκοιλιακή ασπεργίλλωση λόγω Aspergillus fumigatus σε σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕνδοκοιλιακή ασπεργίλλωση λόγω Aspergillus fumigatus σε σκύλο (EL)
Intra-abdominal Aspergillosis due to Aspergillus fumigatus in a Dog (EN)

SARIDOMICHELAKIS, M
VELEGRAKI, A
KRITSEPI-KONSTANTINOU, M
PAPAZOGLOU, L
VLEMMAS, I
RALLIS, T
KALOGIANNI, L
SOUBASIS, N

Σκύλος τριών ετών, θηλυκός στειρωμένος, ακαθόριστης φυλής προσκομίστηκε με διάταση της κοιλιακής κοιλότητας εξαιτίας ευμεγέθους μάζας, η οποία ανευρέθηκε κατά την ψηλάφηση της κοιλίας και επιβεβαιώθηκε με απεικονιστικές εξετάσεις. Η κυτταρολογική εξέταση της μάζας ανέδειξε πυοκοκκιωματώδη φλεγμονή. Κατά την ερευνητική λαπαροτομή αποκαλύφθηκαν εκτεταμένες συμφύσεις μεταξύ των οργάνων της περιτοναϊκής κοιλότητας και πολυεστιακές αλλοιώσεις στο ήπαρ, το σπλήνα και το περιτόναιο. Μια εβδομάδα αργότερα, η κατάσταση του ζώου επιδεινώθηκε και διενεργήθηκε ευθανασία. Κατά τη νεκροτομική εξέταση παρατηρήθηκαν πολλαπλές σκληρές μάζες στο ήπαρ, το σπλήνα, τον αριστερό νεφρό, τον ορογόνο του στομάχου, το λεπτό και το παχύ έντερο. Οι πνεύμονες, η καρδιά και οι οφθαλμοί βρέθηκαν μακροσκοπικά κατά φύση. Η ιστοπαθολογική εξέταση από τα ιστοτεμάχια που λήφθηκαν κατά τη λαπαροτομή όπως και κατά τη νεκροτομή αποκάλυψαν μυκητιακές υφές που περιβαλλόταν από τον κοκκιωματώδη ιστό των αλλοιώσεων. Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης ήταν κατά 100% ομόλογο με τον Aspergillus fumigatus και η διπλή ανοσοδιάχυση σε άγαρ βρέθηκε θετική για IgG αντισώματα ενάντια στον ίδιο μύκητα. (EL)
A 3 year-old, spayed female, mixed-breed dog presented with abdominal distension due to a large mass, detected during abdominal palpation and confirmed by abdominal imaging. Cytological examination of the mass was suggestive of pyogranulomatous inflammation. During exploratory laparotomy, extensive peritoneal adhesions and multifocal nodular lesions on the liver, spleen and omentum were revealed. One week later, the dog deteriorated and was euthanized. Numerous firm masses were observed in the liver, spleen, left kidney, stomach, small and large intestine during necropsy. The lungs, heart, and ocular structures were macroscopically normal. Histopathology results (surgery and necropsy) revealed fungal hyphae enclosed in the pyogranulomatous lesions. Polymerase chain reaction (PCR) products showed 100% homology with Aspergillus fumigatus and agar gel double diffusion was positive for IgG antibodies against the same fungus. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κοκκίωμα (EL)
περιτονίτιδα (EL)
Aspergillus fumigatus (EL)
σκύλος (EL)
Condemnation (EN)
Poultry (EN)
Abattoir (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 681-686 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 681-686 (EN)

Copyright (c) 2018 L KALOGIANNI, N SOUBASIS, M SARIDOMICHELAKIS, I VLEMMAS, A VELEGRAKI, L PAPAZOGLOU, M KRITSEPI-KONSTANTINOU, T RALLIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.