Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA case of perivulvar squamous cell carcinoma in a cow (EN)

KURU, Mushap

Bu olguda, 8 yaşında melez bir Simmental ineğinde perivulvar skuamöz hücreli karsinom ve intratekal anestezi ile operasyonda kitlenin çıkarılması sunuldu. İnekte, perivulvar bölgesinde lokalize olan ve yavaş büyüme hızına sahip olduğu bildirilen oldukça büyük hacimli bir tümöral kitle teşhis edildi. Kitle, operasyon müdahalesi ile perivulvar bölgesinden çıkarıldı. Kitle histopatolojik ve immünohistokimyasal değerlendirmeler sonucunda skuamöz hücreli karsinom olarak tanımlandı. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

cow, spinal anesthesia, vulva, squamous cell carcinom (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2020-04-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 1 (2019) (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 1 (2019) (EN)

Copyright (c) 2019 Mushap KURU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.