Συγκριτική ανάλυση μεταβολών στους πνεύμονες των πειραματόζωων που επάγουν συμβατικό και πνευμονικό προστατευτικό εξαερισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυγκριτική ανάλυση μεταβολών στους πνεύμονες των πειραματόζωων που επάγουν συμβατικό και πνευμονικό προστατευτικό εξαερισμό (EL)
Comparative analysis of changes in the lungs of experimental animals’ induced conventional and lung protective ventilation (EN)

MLADENOVIC, J.
VIDENOVIC, N.
VIDENOVIC, V.
ZDRAVKOVIC, R.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
Mechanical ventilation has long been the leader in the treatment of critically ill and injured patients in an intensive care unit. The aim of this study was to examine the impact of the application of positive end-expiratory pressure on histopathological findings and on the parameters of ventilation, oxygenation and acid-base status. The experimental study included 42 animals (piglets), which were divided into of tree groups, each containing 14. The animals of the control group (conventional ventilation) were ventilated with the tidal volume of 10-15 mL/kg. Tidal volume of 6 mL/kg was applied in the low tidal ventilation group, whereas the ventilation strategy in the lung protective ventilation group meant the application of a tidal volume of 6 mL/kg and the 7 mbar of positive end-expiratory pressure. Mechanical ventilation in each animal lasted for 4 hours. After conducting mechanical ventilation, samples were taken from the lung tissue, which were sent for histopathological examination. The parameters of ventilation, oxygenation and acid-base status were measured after each hour’s duration of mechanical ventilation. Application of positive end-expiratory pressure 5-10 mbar during mechanical ventilation is a safe and useful method which is not followed by the occurrence of significant abnormalities in the structure of the ventilated lung. However, a low tidal volume without positive end-expiratory pressure causes significant changes in the histological structure of healthy lungs. Positive end-expiratory pressure keeps the alveoli open throughout the respiratory cycle which allows the lungs to maintain homeostasis in terms of adequate ventilation, oxygenation and acid-base status. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Low tidal αερισμός. θετική τελική εκπνευστική πίεση. Πειραματισμός σε ζώα (EL)
positive end-expiratory pressure (EN)
Animal Experimentation (EN)
Low tidal ventilation (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 771-782 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 771-782 (EN)

Copyright (c) 2018 N VIDENOVIC, J MLADENOVIC, V VIDENOVIC, R ZDRAVKOVIC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.