Διαφορετικά πρωτόκολλα πρόκλησης οίστρου και τεχνητή σπερματέγχυση κατά τη διάρκεια της ανοιστρης περιόδου σε μη γαλακτοπαραγωγούς προβατίνες Kivircik

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαφορετικά πρωτόκολλα πρόκλησης οίστρου και τεχνητή σπερματέγχυση κατά τη διάρκεια της ανοιστρης περιόδου σε μη γαλακτοπαραγωγούς προβατίνες Kivircik (EL)
Different estrus induction protocols and fixed time artificial insemination during the anoestrous period in non-lactating Kivircik ewes (EN)

KILINC, B.
NUR, Z.
DOGAN, I.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
The efficiency of medroxyprogesterone acetate (MAP) sponges or norgestomet ear implants (half or entire) for synchronizing and inducing the estrous cycle in non-lactating Kivircik ewes was investigated during the natural non-breeding period. Ewes were treated for 11 days either with 60 mg MAP sponges (group 1, n=27) or with 1.5 mg norgestomet (group 2, n=25) or with 3 mg norgestomet (group 3, n=27) ear implants. In addition, each ewe received an intramuscular injection of 500 IU of equine chorionic gonadotropin (eCG) and 125 μg cloprostenol (PGF2α), 48 h prior to progestagen removal. Double Cervical Artificial Insemination (AI) with diluted fresh semen was performed at a fixed time (36 and 48 h) following progestagen withdrawal. Mean values for estrous detection rates at the first 12 ± 6 h and within 72 h, the time from progestagen removal to the onset of estrous, the duration of the induced estrous and pregnancy rate were found to be 46.8%, 86.1%, 26.1 ± 7.3 h, 27.0 ± 10.7 h and 27.8%, respectively. There were significant differences between groups 2 and 3 in the time of induced estrous onset (P<0.05). These results indicate that, each of the three protocols was equally efficient in inducing and synchronizing estrus in non-lactating Kivircik ewes during the natural non-breeding period. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ewe (EL)
norgestomet (EL)
eCG (EL)
MAP (EL)
anestrous (EL)
cloprostenol (EL)
ewe (EN)
norgestomet (EN)
eCG (EN)
MAP (EN)
anestrous (EN)
cloprostenol (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 801-808 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 801-808 (EN)

Copyright (c) 2018 I DOGAN, Z NUR, B KILINC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.