Πολυμορφισμός του γονιδίου ompH της Pasteurella multocida ορότυπος A που απομονώθηκε στο Ιράν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολυμορφισμός του γονιδίου ompH της Pasteurella multocida ορότυπος A που απομονώθηκε στο Ιράν (EL)
Polymorphism of ompH gene of Pasteurella multocida serotype A strains isolated in Iran (EN)

OULAD, M.
TAHAMTAN, Y.
SOHRABI, N.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
One of the most frequent causes of respiratory infection and death in sheep and goats is Pasteurella multocida. In humans, it has been associated with diseases of the respiratory tracts, arthritis, osteomyelitis and meningitis. Outer membrane protein H (OmpH) has a role in immunogenicity and pathogenicity of P. multocida. The aim of this study was to characterize the genetic diversity of ompH gene of a panel of P. multocida serotype A strains isolated in sheep. Forty P. multocida serotype A strains isolated in previous study were selected and analyzed by restriction fragment length polymorphism (RFLP) of a species-specific PCR assay. RFLP amplified fragment produced five different cleavage patterns. On the basis of combinations resulting from ompH gene digestion, the 40 P. multocida isolates were classified in six RFLP type. It seems that isolates with variants genetic profile represent different pathogenecity. New vaccine formulation should consider multivariants of P. multocida in order to confer a wider protection. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ompH gene (EL)
RFLP-PCR (EL)
Pasteurella multocida (EL)
ompH gene (EN)
RFLP-PCR (EN)
Pasteurella multocida (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 847-852 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 847-852 (EN)

Copyright (c) 2018 M OULAD, Y TAHAMTAN, N SOHRABI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.