Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEffect of Ferula communis L. on reproductive hormones in awassi ewes (EN)

Güzey, Yusuf Ziya
Onal, Ali Galip

Nutrient composition of the diet affects follicular activity, embryonic development and hormones in ruminants. Objective of the present study was to investigate the effects of Ferula communis L. on some reproductive parameters of Awassi sheep. The experiment was carried out on 29 (15-16 months old) Awassi ewes. All ewes were allocated to receive either a control (14% CP and 11.7 MJ ME/kg) or a diet supplemented with 5% (75g) or 10% powdered F. communis root (150g), respectively. Oestrous were synchronized using intra-vaginal sponges and oestrous behaviours following sponge removal were recorded at 24, 36 and 48 h. Reproductive tracts of slaughtered animals removed at the end of 21-day period. Rate of animals’ exhibit oestrous behaviour within 24 h following sponge removal were 80, 60 and 10% for 5C, 10C and control groups, respectively. The number of 1-3 mm follicles per ovary in 5C group were higher (6.7±0.50) than those in the controls (4.5±0.50) and 10C animals (5.7±0.55). The number of large follicles per ovary in control group were higher than those in the treatment groups. Plasma concentrations of oestrogen and LH peak were similar for control and treatment groups. Progesterone production of luteal cells was higher for both treatment groups cultured in vitro. Herewith, supplementation of the diet of Awassi Sheep with F. communis root during breeding season may enhance ovulation rate and luteal activity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Original research article (EN)

ferutinin (EN)
reproduction in farm animals (EN)
luteal tissue (EN)
in vitro fertilization (EN)
ferula communis (EN)
Awassi (EN)
reproductive hormones (EN)
Animal Science (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2020-04-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 3 (2019) (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 3 (2019) (EN)

Copyright (c) 2019 Ali Galip Onal, Yusuf Ziya Güzey (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.