Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCaudal cruciate ligament avulsion at its origin in a dog (EN)

Krystalli, Androniki

ABSTRACTCaudal cruciate ligament (CaCL) rupture is uncommon in dogs and usually occurs with a concurrent rupture of the cranial cruciate ligament (CrCL). A 10-month-old cross-bred dog was presented with left hind limb lameness. Orthopaedic examination revealed positive craniocaudal drawer sign in the left stifle. Arthrotomy confirmed CrCL rupture, and showed CaCL avulsion fracture at its origin. The stifle was stabilized using extracapsular lateral fabellotibial suture. Eight months postoperatively the dog was free of obvious lameness and remained sound until the last re-evaluation (3 years). This case raises the possibility that restoration of the CaCL function is not always essential for animals’ successful outcome. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Caudal cruciate ligament, cranial cruciate ligament, dog, lameness (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2020-04-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 3 (2019) (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 3 (2019) (EN)

Copyright (c) 2019 Androniki Krystalli (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.