Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοNanotechnology and its Considerations in Poultry Field: An Overview (EN)

Abd El-Ghany, Wafaa

Nanotechnology is a technology that focused on the production of materials and structures where size is measured in nanometers (1 to 100 nm), the materials have characters differ fundamentally from their bulk form and applied in different fields. Nanomaterials present in different forms including; nanoparticles (metals and metals oxides), nanoemulsions, nanoporous, nanoclay or nanosilica. Nanoparticles have different mode of action depends on particles size, solubility and charges. Different types of nanoparticles have been used in broilers for improving performance, immunity and resistance to different pathogens, for layers to increase both quantity and quality of eggs. Moreover, nanotechnology is now applied in embryonated chicken eggs for improving embryos development. There are certain challenges or obstacles facing application of nanotechnology in poultry field. In conclusion, much work is still required to support the safety of application of these nano materials in animal nutrition, avoiding any harm to livestock, the environment and human beings. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2020-04-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 3 (2019) (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 3 (2019) (EN)

Copyright (c) 2019 Wafaa Abd El-Ghany (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.