Το γένος Campylobacter: μέθοδοι ανίχνευσης και απομόνωσης, ταυτοποίηση είδους και τεχνικές τυποποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο γένος Campylobacter: μέθοδοι ανίχνευσης και απομόνωσης, ταυτοποίηση είδους και τεχνικές τυποποίησης (EL)
The genus Campylobacter: detection and isolation methods, species identification & typing techniques (EN)

KAMRAN, Z.
AHMAD, S.
NATSOS, G.
KOUTOULIS, K. C.
IOANNIDIS, A.
MOUTTOTOU, N. K.

Το Campylobacter είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως ο συχνότερος αιτιολογικός παράγοντας της βακτηριακής αιτιολογίας, διαρροϊκής τροφοδηλητηρίασης, ενώ τα πουλερικά έχουν αναγνωριστεί ως η κύρια αιτία μόλυνσης του ανθρώπου. Το C. jejuni είναι το είδος που απομονώνεται συχνότερα από δείγματα προερχόμενα από πουλερικά και συνεπώς ευθύνεται για τα περισσότερα περιστατικά ανθρώπινης καμπυλοβακτηρίωσης. Τα Campylobacter spp. είναι μικροί, θετικοί στη δοκιμή οξειδάσης, μικροαερόφιλοι, gram-αρνητικοί, κυρτοί βάκιλοι που παρουσιάζουν χαρακτηριστική ελικοειδή κίνηση και αποικούν τον εντερικό σωλήνα των περισσότερων θηλαστικών και πτηνών. Από την πρώτη περιγραφή τους στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Theodor Escherich έως σήμερα, έχει διεξαχθεί σημαντική έρευνα που πρόσφερε πλούτο πληροφοριών σχετικά με τα μικροβιολογικά τους χαρακτηριστικά. Χάρη στη συνεχή εμφάνιση καινοτόμων τεχνολογιών, όλο και πιο προηγμένες μέθοδοι ανίχνευσης, ταυτοποίησης και γενοτύπησης γίνονται διαθέσιμες. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ανασκόπηση της πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με το Campylobacter εστιάζοντας κυρίως στα καλλιεργητικά του χαρακτηριστικά, τις εργαστηριακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και την απομόνωσή του από κλινικά, ζωικά, περιβαλλοντικά και δείγματα τροφίμων, τις καταγεγραμμένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη ταυτοποίηση του είδους, καθώς και τα συστήματα γενοτύπησης που έχουν αναπτυχθεί για την υποτυποποίηση του Campylobacter. (EL)
Campylobacter is well recognized as the leading cause of bacterial foodborne diarrheal disease worldwide; while, poultry has been identified as a significant cause of campylobacter infection in humans. The C. jejuni has been found to be the predominant species isolated from poultry samples and, yet, responsible for the majority of human campylobacteriosis. Campylobacter spp. are small, oxidase positive, microaerophilic, curved gram-negative rods exhibiting corkscrew motility and colonize the intestinal tract of most mammalian and avian species. From its very first description in late 19th century by Theodor Escherich until nowadays, a lot of research has been carried out providing a wealth of information regarding its microbiological properties. Since novel technologies constantly emerge, increasingly advanced methods for detection, identification and typing of Campylobacter spp. are becoming available. The aim of this article is to review the recent bibliography on Campylobacter focusing, especially, on its survival and growth characteristics, the laboratory methods used for its detection and isolation from clinical, animal, environmental, and food samples, the reported methods applied for its speciation, as well as the typing systems developed for subtyping of Campylobacter.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επιπολασμός (EL)
παράγοντες κινδύνου (EL)
Ελλάδα (EL)
Campylobacter spp. (EL)
πτηνά (EL)
τροφιμογενή παθογόνα (EL)
detection (EN)
species identification (EN)
typing (EN)
isolation (EN)
Campylobacter spp. (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2019-04-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 1 (2019); 1327-1338 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 1 (2019); 1327-1338 (EN)

Copyright (c) 2019 G. NATSOS, N. K. MOUTTOTOU, S. AHMAD, Z. KAMRAN, A. IOANNIDIS, K. C. KOUTOULIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.