Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέτρα για την υγεία και ευζωία των ζώων στην ΕΕ (EL)
Animal health and welfare measures in the EU (EN)

HOPPENSTEDT, K. F.

Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available (EL)
NO ABSTRACT (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υγεία ζώων (EL)
ευζωία (EL)
animal health (EN)
welfare (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 2 (2009); 121-124 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 2 (2009); 121-124 (EN)

Copyright (c) 2017 K. F. HOPPENSTEDT (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.