Ιατρική εκπαίδευση. Σύγχρονες και εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙατρική εκπαίδευση. Σύγχρονες και εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης (EL)
Medical education. Modern methods and alternative methods to animal procedures (EN)

PAPALOIS (Α.Ε. ΠΑΠΑΛΟΗΣ), A. E.

Ο σκοπός της ιατρικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των ιατρών και των κτηνιάτρων (συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη), αλλά και η αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών, μετις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Είναι αναμφισβήτητο ότι χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, με μέθοδο, επανάληψη και επαρκή έλεγχο του αποτελέσματος, δεν υπάρχει ασφάλεια στη χρήση νέων τεχνικών. Με την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, πολλά προγράμματα που είχαν ως βασική μέθοδο τη χρήση ζωικών προτύπων, τώρα μπορούν να αναπαραχθούν σε προσομοιωτές. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, ορισμένες επεμβάσεις προϋποθέτουν την εκμάθηση τους σε ζωικά πρότυπα. Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί και σημαντικές εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης, όπως με τη χρήση ψηφιακών προβολών, τη χρήση πτωματικών ιστών,την εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικών προσομοιωτών, τη χρήση τρισδιάστατων κατασκευών, τη συμμετοχή σε χειρουργεία,τη χρήση απλών κατασκευών και άλλες μεθόδους. Οι εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης αποτελούν μια δυναμική κατάσταση,που συνεχώς βελτιώνεται και εμπλουτίζεται και με νέες τεχνικές. Η εμπειρία των εκπαιδευτών, αλλά και η ανάγκη για όλο και μικρότερη χρήση ζωικών προτύπων, έχει προσφέρει σημαντικούς καρπούς στην ιατρική και κτηνιατρική εκπαίδευση. (EL)
The purpose of medical education, as well as of skills for medical doctors and veterinary doctors (continuing medical education and professional development), is to encourage decision-makers and healthcare professionals to ensure appropriate mechanisms for safe medical care. Medical education has been affected by several technological and financial developments. The rapidly evolving technology and knowledge challenged traditional educational concepts. Also alternative methods for training are in use in many centres worldwide (patient simulators, cadaver tissues, robotics, participation in daily surgery and other). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ιατρική-κτηνιατρική εκπαίδευση (EL)
συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (EL)
ζωικά πρότυπα εκπαίδευσης (EL)
εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης (EL)
medical-veterinary education (EN)
European Union of Medical Specialties (EN)
alternative alternative method for training (EN)
animal models for training (EN)
continuing medical education (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 3 (2009); 233-236 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 3 (2009); 233-236 (EN)

Copyright (c) 2017 A. E. PAPALOIS (Α.Ε. ΠΑΠΑΛΟΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.