Η Ενδονυχίτιδα των ιπποειδών: Αναδρομική μελέτη 55 περιστατικών (2000 - 2004) Η Ενδονυχίχιδα των ιπποειδών: Αναδρομική μελέτη 55 περιστατικών (2000 - 2004)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ενδονυχίτιδα των ιπποειδών: Αναδρομική μελέτη 55 περιστατικών (2000 - 2004) Η Ενδονυχίχιδα των ιπποειδών: Αναδρομική μελέτη 55 περιστατικών (2000 - 2004) (EL)
Equine Laminitis: A retrospective study of 55 cases (2000-2004) (EN)

PAPAKONSTANTIS (Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ), I.
DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ), N.
PATSIKAS (Μ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), M.
DESIRIS (Α. ΔΕΣΙΡΗΣ), A.

Η ενδονυχίχιδα είναι πολύ συχνή παθολογική κατάσταση των ιπποειδών, για την καλή πρόγνωση της οποίας απαιτείται άμεση αντιμετώπιση. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται 55 περιστατικά ενδονυχίτιδας που αντιμετωπίστηκαν στη Χειρουργική Κλινική της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ειδικότερα,περιγράφεται η συμπτωματολογία και η διαγνωστική προσέγγιση και συγχρόνως αξιολογείται η θεραπευτική αγωγή πουεφαρμόστηκε σε σχέση με την εξέλιξη των περιστατικών. Παράλληλα, γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την επιδημιολογία,την αιτιοπαθογένεια, την κλινική εικόνα, τη διάγνωση καιτη θεραπεία της νόσου, για την οποία έχουν προταθεί πολλά θεραπευτικά σχήματα, προφανώς λόγω της αδιευκρίνιστης μέχρι σήμερα αιτιοπαθογένειάς της. Με την ανάπαυση του ζώου, την υποστήριξη της χελιδόνας, την κρυοθεραπεία, την αλλαγή του σιτηρεσίου και τη χορήγηση αντιβιοτικών και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων επιτεύχθηκαν πολύ καλά αποτελέσματα στην πλειονότητα των περιστατικών. (EL)
Laminitis is a common equine disease. In order to have a good prognosis, prompt therapy is essential. Fifty-five cases of equine laminitis, that were treated in the Clinic of Surgery, School of Veterinary Medicine, were included in this study. More specifically, the clinical presentation and the diagnostic approach are described and the therapeutic protocol is evaluated. At the same time, the literature is reviewed as far as the epidemiology, the pathogenesis, the clinical signs, the diagnosis and the treatment is concerned. It is worth mentioning that several therapeutic protocols have been put forward for the treatment of laminitis, perhaps due to the fact that its pathogenesis is still under dispute. Prolonged rest, frog support, cols hosing of the feet, severe diet, administration of antibiotics and non-steroidal anti-inflammatory drug were the key points of the protocol of this study that led to extremely good results for the majority of the cases. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ενδονυχίχιδα (EL)
οπλή (EL)
ίππος (EL)
horse (EN)
Laminitis (EN)
hoof (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 2 (2007); 107-123 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 2 (2007); 107-123 (EN)

Copyright (c) 2017 I. PAPAKONSTANTIS (Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ), N. DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ), M. PATSIKAS (Μ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), A. DESIRIS (Α. ΔΕΣΙΡΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.