Τιμές και επίδραση της ηλικίας και του αναπαραγωγικού σταδίου στις αιματολογικές παραμέτρους προβάτων της φυλής Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤιμές και επίδραση της ηλικίας και του αναπαραγωγικού σταδίου στις αιματολογικές παραμέτρους προβάτων της φυλής Χίου (EL)
Haematology values and effect of age and reproductive stage on haematological parameters of Chios sheep (EN)

POLIZOPOULOU (Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
KRITSEPI-KONSTANTINOU (Μ. ΚΡΙΤΣΕΠΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ), M.
PANOUSIS (Ν.Κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N. K.
GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N. D.
KALAITZAKIS (Ε. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ), E.

Κύριος στόχος της εργασίας αυτής ήταν ο καθορισμός των τιμών που προκύπτουν από τη γενική εξέταση αίματος προβάτων γαλακτοπαραγωγής κάτω από εντατικές και ημιεντατικές συνθήκες εκτροφής. Δευτερεύων σκοπός ήταν η μελέτη της επίδρασης της ηλικίας και του αναπαραγωγικού σταδίου στις διάφορες αιματολογικές παραμέτρους. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 200 κλινικώς υγιή πρόβατα της φυλής Χίου που προέρχονταν από 10 εκτροφές 3 νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. Για τη μελέτη της επίδρασης της ηλικίας, 150 πρόβατα ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες: · Ομάδα Α: 50 αμνοί ηλικίας 3-6 μηνών (μέσοςόρος±τυπική απόκλιση: 4.45±1,22 μήνες) · Ομάδα Β: 50 μη έγκυες προβατίνες σε γαλακτοπαραγωγή, ηλικίας 1-3 ετών (μέσοςόρος±τυπική απόκλιση: 2,18±0,74 έτη) · Ομάδα Γ: 50 μη έγκυες προβατίνες σε γαλακτοπαραγωγή, ηλικίας μεγαλύτερης των 3 ετών (μέσος όρος±τυπική απόκλιση: 5,88±1,87 έτη). Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση του αναπαραγωγικού σταδίου, οι προβατίνες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: Ομάδα Δ: 50 έγκυες προβατίνες σε ξηρά περίοδο · Ομάδα Ε: οι 100 προβατίνες των ομάδων Β και Γ. Η αιμοληψία έγινε μία φορά για κάθε ζώο, μεταξύ Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου για τα ζώα της ομάδας Δ και Μαρτίου-Μαΐου για τα υπόλοιπα. Σε όλα τα δείγματα αίματος προσδιορίστηκαν ο αιματοκρίτης,η αιμοσφαιρίνη, ο αριθμός των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίωνκαι ο αριθμός των αιμοπεταλίων. Παράλληλα μελετήθηκε και ο λευκοκυτταρικός τύπος σε επιχρίσματα αίματος του κάθε δείγματος. Οι μέσες τιμές των παραμέτρων που εξετάστηκαν ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων που αναφέρει η βιβλιογραφία, εκτός του αριθμού των ερυθροκυττάρων των προβατίνων. Η ηλικία επηρέασε σημαντικά τον αιματοκρίτη, την αιμοσφαιρίνη, τον αριθμό των ερυθροκυττάρων, των λευκοκυττάρων, των ουδετερόφιλων, των λεμφοκυττάρων, των εωσινόφιλων και των αιμοπεταλίων,αλλά όχι των μονοκυττάρων. Το στάδιο αναπαραγωγής επηρέασε σημαντικά μόνον τις μέσες τιμές των μονοκυττάρων και των εωσινόφιλων. (EL)
The main aim of the present study was to determine the values of the haematological parameters of dairy sheep reared under intensive and semi-intensive conditions, as well as to test for the effects of age and reproductive stage of the animals on the values of these parameters. In total, 200 clinically healthy Chios sheep from 10 farms of Central Macedonia were used in the study. For the determination of the effect of age 150 sheep were assigned in three groups. Group A consisted of 50 lambs aged 3-6 months (meantSD: 4.45±1.22 months), group Β of 50 non-pregnant ewes into lactation aged 1-3 years (meantSD: 2.18±0.74 years) and group C of 50 non-pregnant ewes into lactation aged more than 3 years (meantSD: 5.88±1.87 years). For evaluating the effect of reproductive status 50 pregnant ewes in dry period were used, 15-30 days before the expected day of lambing (group D), along with the 100 non-pregnant ewes into lactation of groups Β and C (group E). Blood sampling was performed once, in dry ewes from December to January, and in lambs and lactating ewes from March to May. The mean values of the determined haematological parameters were within the range provided by the literature, except for red blood cells count of ewes. The results also showed that haematocrit, haemoglobin concentration and red blood cells, white blood cells, neutrophils, lymphocytes, eosinophils and platelets count were significantly affected by the age; only monocytes and eosinophils count by the reproductive stage of the animals. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αναπαραγωγικό στάδιο (EL)
Πρόβατα (EL)
αιματολογική εξέταση (EL)
ηλικία (EL)
τιμές (EL)
reproductive stage (EN)
haematological examination (EN)
values (EN)
Sheep (EN)
age (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 2 (2007); 124-136 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 2 (2007); 124-136 (EN)

Copyright (c) 2017 N. K. PANOUSIS (Ν.Κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), M. KRITSEPI-KONSTANTINOU (Μ. ΚΡΙΤΣΕΠΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ), N. D. GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), E. KALAITZAKIS (Ε. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ), Z. POLIZOPOULOU (Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), H. KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.