Σύγχρονες απόψεις σχετικές με τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας στο σκύλο και τη γάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγχρονες απόψεις σχετικές με τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας στο σκύλο και τη γάτα (EL)
Current concepts in the diagnosis of pancreatitis in dags and cats (EN)

STEINER, J. M.
XENOULIS (Π.Γ. ΞΕΝΟΥΛΗΣ), P. G.

Η παγκρεατίτιδα αποτελεί το πιο συχνό νόσημα της εξωκρινους μοίρας του παγκρέατος τόσο στο σκύλο όσο και στη γάτα, στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων παραμένει αδιάγνωστη λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η διάγνωση της στην κλινική πράξη. Αιματολογική και βιοχημική εξέταση, καθώς και ανάλυση ούρου, θα πρέπει να γίνονται σε όλα τα ζώα με υποψία παγκρεατίτιδας, παρά το γεγονός ότι τα ευρήματα τους είναι μη ειδικά. Από τις απεικονιστικές μεθόδους, η υπερηχοτομογραφική εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας, η χρησιμότητα της όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πείρα του κτηνιάτρου. Η απλή ακτινογραφία κοιλίας χρησιμεύει κυρίως στον αποκλεισμό παθολογικών καταστάσεων με κλινική εικόνα παρόμοια με αυτήν της παγκρεατίτιδας, ενώ η αξονική τομογραφία δεν συστήνεται για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας στο σκύλο και τη γάτα. Επί του παρόντος, η ιστοπαθολογική εξέταση βιοψιών του παγκρέατος αποτελεί τη μόνη μέθοδο με την οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη παγκρεατίτιδας, ο αποκλεισμός της νόσου όμως μπορεί να είναι δύσκολος. Στη γάτα, οι δραστηριότητες της αμυλάσης και της λιπάσης του ορού του αίματος δεν παρουσιάζουν καμία διαγνωστική αξία, ενώ αποτελούν μια λογική και συνήθη αρχική προσέγγιση σκύλων με υποψία παγκρεατίτιδας. Η δοκιμή TLI παρουσιάζει περιορισμένη χρησιμότητα για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας, κυρίως λόγω της χαμηλής της ευαισθησίας. Τέλος, η δοκιμή PLI αποτελεί τη διαγνωστική μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας τόσο στο σκύλο όσο και στη γάτα. (EL)
Pancreatitis is the most common disorder of the exocrine pancreas in both dogs and cats. Ante-mortem diagnosis of pancreatitis can be challenging and the majority of cases is believed to remain undiagnosed. Complete blood count, serum biochemistry profile and urinalysis should always be performed in dogs and cats suspected of having pancreatitis, although findings are non-specific for pancreatitis. Abdominal ultrasonography is very useful for the diagnosis of pancreatitis, although the diagnostic utility depends largely on the clinician's experience. Abdominal radiography is a useful diagnostic tool for the exclusion of other diseases that may cause similar clinical signs to those of pancreatitis. Computed tomography has not been shown to be useful for the diagnosis of canine or feline pancreatitis and thus it cannot be recommended. Histopathologic examination of the pancreas is the only method to definitively diagnose pancreatitis, but exclusion of the disease is difficult. Serum amylase and lipase activities are of no clinical value in cats and should not be used for the diagnosis of pancreatitis in this species. In dogs, these tests may still have some clinical utility as an initial approach to animals with suspected pancreatitis. Due to its low sensitivity, serum TLI concentrations are considered of limited usefulness in diagnosing pancreatitis in dogs and cats. Finally, serum PLI concentrations are currently considered to be the most sensitive and specific test for the diagnosis of canine and feline pancreatitis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σκύλος (EL)
διάγνωση (EL)
παγκρεατίτιδα (EL)
γάτα (EL)
cat (EN)
diagnosis (EN)
pancreatitis (EN)
Dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 2 (2006); 157-164 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 2 (2006); 157-164 (EN)

Copyright (c) 2017 P. G. XENOULIS, J. M. STEINER (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.