Ορολογική διερεύνηση για τη μόλυνση από Ehrlichia canis οε δεσποζόμενους σκύλους στη βόρεια Βουλγαρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟρολογική διερεύνηση για τη μόλυνση από Ehrlichia canis οε δεσποζόμενους σκύλους στη βόρεια Βουλγαρία (EL)
Seroprevalence of Ehrlichia canis infection among privately-owned dogs in northern Bulgaria (EN)

PETROV, V.
PELAGIC, V.
ZARKOV, I.
TSACHEV, I.
PAPADOGIANNAKIS (E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΑΚΗΣ), E. I.
KONTOS (Β. ΚΟΝΤΟΣ), V.

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η ανίχνευση αντισωμάτων κατά της Ehrlichia canis σε δεσποζόμενους σκύλους που ζουν στη βόρεια Βουλγαρία και συγκεκριμένα στις περιοχές Varna, Silistra, Ruse, Montana, Veliko Tarnovo και Pleven. Συνολικά εξετάστηκαν με τη μέθοδο IFA 120 οροί αίματος που πάρθηκαν απόισάριθμους σκύλους για την ανίχνευση IgG αντισωμάτων κατάτης E. canis. Σαράντα πέντε σκύλοι (37.5%) βρέθηκαν ορολογικά θετικοί, με τις περιοχές της Varna και της Silistra να παρουσιάζουντα υψηλότερα ποσοστά (60% και 55%, αντίστοιχα), σε σύγκρισημε τις άλλες (Ruse: 30%, Montana: 30%, VelikoTarnovo: 25%, Pleven: 25%). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι το ποσοστό έκθεσης των δεσποζόμενων σκύλων που ζουν στη βόρεια Βουλγαρία στην E. canis είναι υψηλό. (EL)
A serologic survey was carried out to detect the prevalence of Ehrlichia canis antibodies among privately-owned dogs in the counties of Varna, Silistra, Ruse, Montana, Veliko Tarnovo and Pleven of northern Bulgaria. A total of 120 serum samples were IFA tested for anti-Ehrlichia canis IgG antibodies. A mean seroprevalence rate of 37.5% was recorded with Varna county showing the highest value (60%) followed by Silistra (55%), Ruse (30%), Montana (30%), Veliko Tarnovo (25%) and Pleven (25%) counties. These results clearly show that dogs residing in northern Bulgaria are highly exposed to E. canis.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

IFA test (EL)
ορολογική διερεύνηση (EL)
Σκύλος (EL)
Ehrlichia canis (EL)
βόρεια Βουλγαρία (EL)
IFA test (EN)
seroprevalence (EN)
northern Bulgaria (EN)
Dog (EN)
Ehrlichia canis (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 3 (2006); 212-216 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 3 (2006); 212-216 (EN)

Copyright (c) 2017 I. TSACHEV, E. I. PAPADOGIANNAKIS, V. KONTOS, I. ZARKOV, V. PETROV, V. PELAGIC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.