H επιζωοτική εντεροπάθεια του κονίκλου - Σύγχρονα δεδομένα και αντιμετώπιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοH επιζωοτική εντεροπάθεια του κονίκλου - Σύγχρονα δεδομένα και αντιμετώπιση (EL)
Epizootic rabbit enteropathy - Current data and control (EN)

XYLOURI (Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ), E.
FRAGKIADAKIS (Μ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ), M.

Η Επιζωοτική Εντεροπάθεια του Κονίκλου (ΕΕΚ) είναι ένα από τα σημαντικότερα σύνδρομα που εμφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία στις εκτροφές κονίκλων των ευρωπαϊκών χωρών και προκαλεί πολυάριθμους θανάτους κυρίως στο στάδιο της πάχυνσης. Διαπιστώθηκε αρχικά στη Γαλλία, το 1997, αλλά πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης με ανεπτυγμένη κονικλοτροφία, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, η Επιζωοτική Εντεροπάθεια του Κονίκλου έχει επιβεβαιωθεί κλινικά από το 2003, σε σημαντικό αριθμό εκτροφών και συνεχίζει να υφίσταται, γεγονός που προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στην εγχώρια κονικλοτροφία. Μέχρι σήμερα, το σύνδρομο δεν έχει αναφερθεί σε άλλες ηπείρους. Η ΕΕΚ χαρακτηρίζεται από υψηλή θνησιμότητα που αγγίζει το 30-80%. Η ακριβής αιτιολογία του συνδρόμου παραμένει αδιευκρίνιστη, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις απομονώνονται διάφοροι παθογόνοι παράγοντες, όπως κοκκίδια, κλωστηρίδια, κολοβακτηρίδια, εντεροϊοί και ιοί rota. Η θεραπεία είναι συμπτωματική και στηρίζεται στη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών, όπως η θειαμουλίνη, η τυλοζίνη και η βακιτρακίνη. Μάλιστα, η τελευταία θεωρείται το αντιβιοτικό εκλογής, ιδιαίτερα για χορήγηση της στο νερό, γι' αυτό και επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση χρήση της μόνο για τις εκτροφές κουνελιών. (EL)
Epizootic Rabbit Enteropathy (ERE) is an important syndrome that occurred in European rabbit farms the last ten years and is linked to massive deaths, mainly during the fattening period. ERE was first observed in France, in 1997, and was quickly spread in all rabbit-breeding European countries, e.g. Italy, Spain, Portugal, Belgium, Netherlands, Hungary, Germany, Great Britain and Greece. In Greece, ERE has been clinically identified since 2003 in several commercial rabbit farms, causing severe economic loss in country's rabbit farming sector. In other continents no ERE cases have been reported up to today. ERE is characterized by very high mortality, reaching up to 30-80%. The exact etiology of the syndrome is still unclarified, although in several cases, various known pathogens have been isolated, e.g. coccidia, E. coli, Clostridium spp., Enteroviruses, Rota, virus. Treatment is only symptomatic and is mainly based on the use of antibiotics. Prescribed antibiotics against ERE are thiamouline and tylozine. But, the antibiotic of choice is the water soluble bacitracin, which is exclusively permitted only for use in rabbit farms. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

δεκαετής ανασκόπηση (EL)
Επιζωοτική Εντεροπάθεια (EL)
κουνέλι (EL)
Epizootic Enteropathy (EN)
ten years review (EN)
rabbit (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 4 (2006); 302-314 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 4 (2006); 302-314 (EN)

Copyright (c) 2017 E. XYLOURI, M. FRAGKIADAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.