Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κυτταρομετρία ροής και οι εφαρμογές της (EL)
Flow cytometry and its applications (EN)

ROUMELIOTOU (Α. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ), A.
PAPADOGIANNAKIS (E. Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), E. I.
KONTOS (Β. Ι. ΚΟΝΤΟΣ), V. I.
TAMAMIDOU (Μ. ΤΑΜΑΜΙΔΟΥ), M.

Η κυτταρομετρία ροής είναι μια αυτοματοποιημένη, πολυπαραμετρικη και ποσοτική μέθοδος μέτρησης και ανάλυσης των σημάτων σκεδασμου και φθορισμού που παράγονται, καθώς μία μονήρης κυτταρική διάταξη διέρχεται μπροστά από μία φωτεινή δέσμη LASER. Με την εργασία αυτή δίνονται λεπτομέρειες πάνω στην περιγραφή της μεθόδου, τα φθοριοχρώματα που χρησιμοποιούνται και τους τρόπους σήμανσης των κυττάρων. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις εφαρμογές της κυτταρομετρίας ροής οι οποίες, αν και είναι ακόμη περιορισμένες στην κτηνιατρική, είναι βέβαιο ότι θα τύχουν ευρείας αποδοχής στο προσεχές μέλλον. (EL)
Flow cytometry is an automated, multiparametric and quantitative method that counts and analyses the scattering and fluorescence signals produced as a single cell stream passes through a laser beam. This article describes the method along with fluorochromes used and cell labeling techniques. Additionally, details regarding the applications of flow cytometry are also given. Although flow cytometry is not widely used in veterinary science so far, its application in the near future will rise, since more necessary reagents for veterinary use will be in the market. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μέθοδος (EL)
εφαρμογές (EL)
κυτταρομετρία ροής (EL)
method (EN)
flow cytometry (EN)
applications (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 71-77 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 71-77 (EN)

Copyright (c) 2017 E. I. PAPADOGIANNAKIS, V. I. KONTOS, M. TAMAMIDOU, A. ROUMELIOTOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.