Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός προβιοτικού που περιέχει σπόρους του Bacillus toyoi στην υγεία και στις αποδόσεις των συών και των χοιριδίων τους υπό συνθήκες εκτροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός προβιοτικού που περιέχει σπόρους του Bacillus toyoi στην υγεία και στις αποδόσεις των συών και των χοιριδίων τους υπό συνθήκες εκτροφής (EL)
Evaluation of Toyocerin®, a probiotic containing Bacillus toyoi spores, on the health status and performance of sows and their litters (EN)

GEORGOULAKIS (I.E. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ), I. E.
MALANDRAKIS (Ε.Ε. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ), E. E.
KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C.
MILIOTIS (Χ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ), Ch.

Στην έρευνα αυτή ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητα του Toyocerin®, ενός προβιοτικου που περιέχει 1x109σπόρους Bacillus toyoi ανά γραμμάριο, στην υγεία και τις αποδόσεις των συών και των χοιριδίων τους. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά ογδόντα (80) συες που κατανεμήθηκαν σε τέσσερις πειραματικές ομάδες ως εξής: ΤΟΥΟ-0 = ομάδα-μάρτυρας που δεν έλαβε προβιοτικό,ΤΟΥΟ-0,5 = 0,5x109, ΤΟΥΟ-1 = 1,0x109και ΤΟΥΟ-2= 2,0x109σπόρους Bacillus toyoi ανά kg τροφής, αντίστοιχα. Οι πειραματικές παρεμβάσεις άρχισαν την ημέρα της οχείας και συνεχίστηκαν για δυο πλήρεις αναπαραγωγικούς κύκλους. Ο εμπλουτισμός της τροφής με Toyocerin® είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας των συών, όπως προέκυψε από την αύξηση του σωματικού βάρους από την οχεία μέχρι τον τοκετό (Ρ<0,05), από τη μείωση της απώλειας βάρους από τον τοκετό μέχρι τον απογαλακτισμό (Ρ<0,05) καιαπό τη μείωση του διαστήματος «απογαλακτισμου-συλληψης»(Ρ<0,05). Η χορήγηση του Toyocerin® συνετέλεσε επίσης στη βελτίωση των χαρακτηριστικών της τοκετοομάδος, όπως προέκυψε απότην αύξηση του αριθμού των ζωντανών χοιριδίων στον τοκετό (Ρ<0,05), την αύξηση του αριθμού των απογαλακτισμένων χοιριδίων (Ρ<0,05), την αύξηση του σωματικού βάρους των απογαλακτισμένων χοιριδίων (Ρ<0,05) και τη μείωση του δείκτη διάρροιας (Ρ<0,05). Τέλος, το Toyocerin® κατατείνει στο να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας και τη γονιμότητα των συών, όπως προέκυψε από τις τάσεις μείωσης των μη φυσιολογικών κλινικών συμπτωμάτων και τη μείωση του ποσοστού επιστροφής των συών σε οίστρο. Τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στις ομάδες που λάμβαναν 1x109 και 2x109σπόρους Β. toyoi ανά χιλιόγραμμο τροφής. (EL)
The aim of this study was to assess the efficacy of Toyocerin®, a probiotic containing l x l09Bacillus toyoi spores per gram, on the health status and productivity of sows and their litters. Eighty gilts and sows were allocated into four experimental groups as follows: TOYO - 0 = control, TOYO - 0.5 = 0.5xl09 Bacillus toyoi spores/kg of feed, TOYO - 1 = l.0xl09Bacillus toyoi spores/kg of feed, TOYO - 2 = 2.0x109Bacillus toyoi spores/kg of feed. The treatments started at the day of service and covered two complete breeding cycles. Toyocerin® supplementation of the feed improved gilt/sow performance by: increasing (P<0.05) the mean body weight from service to farrowing, decreasing (P<0.05) the mean weight loss from farrowing to weaning and decreasing (P<0.05) the mean weaning-to-conception interval. Toyocerin® also showed a positive effect on litter characteristics in terms of: higher (P<0.05) mean number of piglets born alive at each birth, higher (P<0.05) mean number of piglets weaned, a higher (P<0.05) mean piglet body weight at each weaning and lower (P<0.05) mean diarrhoea score. Finally, Toyocerin® tended to improve the health status and fertility of sows demonstrating: a tendency for lower percentages of sows with abnormal clinical signs and a similar effect on the percentages of sows returning to oestrus. These beneficial effects of Toyocerin® were more pronounced in the TOYO - 1 and the TOYO – 2 groups. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Toyocerin® (EL)
χοιρίδια (EL)
συες (EL)
Bacillus toyoi (EL)
Toyocerin® (EN)
piglets (EN)
Bacillus toyoi (EN)
sows (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 1 (2004); 34-45 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 1 (2004); 34-45 (EN)

Copyright (c) 2017 I. E. GEORGOULAKIS, C. ALEXOPOULOS, Ch. MILIOTIS, E. E. MALANDRAKIS, S. C. KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.