Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTo λευκοκυτταρόγραμμα στο σκύλο και τη γάτα (EL)
Evaluating the leukogram in the dog and cat (EN)

PETAMIDIS (ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Θ.Α.), T. A.
KOUTINAS (Α. Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
MYLONAKIS (Μ. Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ), M. E.

To λευκοκυτταρόγραμμα, που περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό, το λευκοκυτταρικό τύπο και τη μορφολογική εκτίμηση των λευκών αιμοσφαιρίων (ΛΑΜ), αποτελεί σημαντικό μέρος της αιματολογικής εξέτασης. Η σωστή αιμοληψία και ο χειρισμός του δείγματος αίματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία της πληροφόρησης του λευκοκυτταρογράμματος. Ο αριθμός των ΛΑΜ στα ενήλικα υγιή ζώα κυμαίνεται από 6000 ως17000/μL και 5500 ως 19500/μL στο σκύλο και τη γάτα, αντίστοιχα. Στο περιφερικό αίμα των ζώων αυτών παρατηρούνται ουδετερόφιλα, λεμφοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα, εωσινόφιλα και σπάνιαβασεόφιλα λευκοκύτταρα. Οι διάφορες λευκοκυτταρώσεις ή λευκοκυτταροπενίες, αν και συνηθέστερα εμφανίζονται σε λοιμώδη, σηψαιμικά ή ανοσολογικά νοσήματα, νεοπλάσματα και φθίση ή απλασίατου μυελού των οστών, μπορεί να αποτελέσουν και φυσιολογική αντίδραση απέναντι σε διάφορους παράγοντες καταπόνησης(π.χ. ουδετεροφιλία/λεμφοκυττάρωση, λόγω υπερέκκρισης κατεχολαμινών στη γάτα). Οι μορφολογικές διαταραχές των ΛΑΜ συνήθως υποδηλώνουν σηπτικές ή άσηπτες φλεγμονές (τοξικές μεταβολές), συγγενή-κληρονομικά νοσήματα του αίματος (π.χ. διαταραχή Pelger Hüet, σύνδρομο Chediak-Higashi), αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. συστηματικός ερυθηματώδης λύκος) και νεοπλάσματα (π.χ. λεμφογενείς-μυελογενείς λευχαιμίες). Τέλος, η ανεύρεσημέσα στα ΛΑΜ των εγκλείστων του ίου της νόσου Carré, των μοριδίων της Ehrlichia sp, των γαμετοκυττάρων του Hepatozoon canisκ.α. αποτελεί τον αντικειμενικότερο τρόπο διάγνωσης των αντίστοιχωνλοιμωδών νοσημάτων στα κατοικίδια σαρκοφάγα. (EL)
Leukogram, an important part of complete blood count, includes the total count, absolute differential counts and leukocyte morphology. For a valid interpretation of the leukogram, proper blood sampling and post-sampling handling is considered a prerequisite. Total leukocyte counts in the clinically healthy adult dog and cat usually range from 6000 to 17000 /μΐ and from 5500 to 19500 /μΐ, respectively. Neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and rarely basophils are the leukocytes recognized in the peripheral blood of these animal species. Leukocytosis and leukopenia may reflect pathological or physiologic responses to various endogenous or exogenous factors. Morphologic leukocyte changes may indicate an underlying inflammatory process (i.e. toxic changes), congenital and/or hereditary hematological abnormalities (i.e. Pelger-Hüet anomaly, Chediak-Higashi syndrome) and immune-mediated (i.e. systemic lupus erythematus) or neoplastic (i.e. lymphoid/myeloid leukemias) diseases. Detection of canine distemper virus inclusion bodies, Ehrlichia sp. morulae, Hepatozoon canis gamonts etc. in the cytoplasm of the various types of leukocytes is the most objective way to diagnose the relevant infectious diseases in the domestic carnivores. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γάτα (EL)
Λευκοκυτταρόγραμμα (EL)
σκύλος (EL)
cat (EN)
Leukogram interpretation (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 2 (2004); 130-135 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 2 (2004); 130-135 (EN)

Copyright (c) 2017 T. A. PETAMIDIS, M. E. MYLONAKIS, A. F. KOUTINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.