Διαγαλακτική μόλυνση μόσχων, χοιριδίων και καναρίων κατά την περίοδο της γαλουχίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαγαλακτική μόλυνση μόσχων, χοιριδίων και καναρίων κατά την περίοδο της γαλουχίας (EL)
Translacteal infection of baby calves, feeder pigs and puppies during lactation (EN)

PAPAZACHARIADOU (Μ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ), M.
GOLOMAZOU (E. ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ), E.
THEODORIDIS (Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ), Y.
GEORGOULAKIS (Α.Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ), A. E.

Εξετάσθηκε το πρωτόγαλα 342 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, 125 χοιρομητέρων και 217 σκύλων, για την πιθανότητα ανεύρεσης προνυμφών παρασίτων, τα οποία μπορούν να μολύνουν τα νεογνά τους. Από την εξέταση των δειγμάτων των βοοειδών βρέθηκαν προνυμφες νηματωδών παρασίτων σε 12 (3,5%). Απ' αυτά, σε όλα βρέθηκαν προνυμφες Toxocara vitulorum, στα 4 προνυμφες Strongyloides sp. και στα 3 προνυμφες Bunostomum sp. Σε 2 δείγματα γάλακτος χοίρων (1,6%) βρέθηκαν προνυμφες Strongyloides sp. και, τέλος, στα 123 θετικά δείγματα γάλακτος σκύλων (56,7%) βρέθηκαν προνυμφες Toxocara canis σε όλα τα δείγματα, Ancylostoma σε 11 δείγματα και Strongyloides sp. σε 5 δείγματα. (EL)
The present study examines the probability of translacteal transmission via colostrum of gastrointestinal nematode infections in baby calves, feeder pigs and puppies. Colostrum samples from dairy cows, sows and bitches were examined for the presence of larvae. The results of the study are as follows: The colostrum of 12 cows out of 342 examined was infected (3,5%) and the larvae identified were Toxocara, vitulorum, Strongyloides sp. And Bunostomum sp. The colostrum of 2 sows out of 125 examined was infected with larvae of Strongyloides sp. (1,6%). The colostrum of 123 bitches out of 217 examined (56,7%) was shown to be positive for Toxocara canis, Ancylostoma sp. and Strongyloides sp. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διαγαλακχικη μόλυνση (EL)
προνύμφη νηματωδών σκωλήκων (EL)
Πρωχόγαλα (EL)
colostrums (EN)
nematode larvae (EN)
translacteal infection (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 21-27 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 21-27 (EN)

Copyright (c) 2017 A. E. GEORGOULAKIS (Α.Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ), M. PAPAZACHARIADOU (Μ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ), E. GOLOMAZOU (E. ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ), Y. THEODORIDIS (Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.