Αποτελεσματικότητα των θεραπειών με lasalocid και pyrimethamine σε αμερικάνικους αστακούς (Homarus americanus), μολυσμένους με το παράσιτο Anophryoides haemophila (scuticociliatida: orchitophryidae)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτελεσματικότητα των θεραπειών με lasalocid και pyrimethamine σε αμερικάνικους αστακούς (Homarus americanus), μολυσμένους με το παράσιτο Anophryoides haemophila (scuticociliatida: orchitophryidae) (EL)
In vivo efficacy of lasalocid and pyrimethamine treatments against Anophryoides haemophila, a ciliate pathogen of American lobster Homarus americanus (EN)

BALDAS (Γ. ΜΠΑΛΝΤΑΣ), G.
CRIBB, A. E.
MacMILLAN, R.
ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), F.
CAWTHORN, R. J.

Lasalocid και pyrimethamine χορηγήθηκαν σε αμερικάνικους αστακούς μολυσμένους με το παράσιτο Α. haemophila. υπό πειραματικές συνθήκες. To lasalocid βρέθηκε να είναι πολύτοξικό και μεγάλη θνησιμότητα παρατηρήθηκε όταν δόθηκε in vivo τόσο σε υγιείς όσο και μολυσμένους αστακούς. Η pyrimethamine αποδείχθηκε αποτελεσματική και θεραπεύει τελείως τα παράσιτα ειδικά στο επαναλαμβανόμενο σχήμα. Η θνησιμότητα ήταν πολύ χαμηλή και ο μέσος αριθμός των αιμοκυττάρων παρέμεινε υψηλός, ακόμη και υψηλότερος από τους αρνητικούς μάρτυρες. Το φάρμακο φαίνεται να επιβραδύνει την εμφάνιση των παρασίτων στην αιμολέμφο και να μειώνει τη διασπορά των παρασίτων και στα όργανα (επιποδίτης, ηπατοπάγκρεας). Στα μη μολυσμένα άτομα που χορηγήθηκε το φάρμακο αυτό, ο αριθμός των αιμοκυττάρων ήταν παρόμοιος με τους αρνητικούς μάρτυρες. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν παθολογικές αλλοιώσεις όταν το φάρμακο δόθηκε σε μη μολυσμένα άτομα. Καθώς δεν υπάρχει θεραπεία για τη νόσο, με βάση τα θετικά αποτελέσματα της παρούσης εργασίας, προτείνουμε ότι η pyrimethamine είναι ένα καλό φάρμακο για τη θεραπεία της νόσου που οφείλεται στο παράσιτο Α. haemoplila. (EL)
Lasalocid and pyrimethamine was administered to American lobsters infected with A. haemophila. Lasalocid was found to be toxic and acute mortality was observed, when administered in vivo in both infected and uninfected lobsters. Pyrimethamine was found very efficient to treat these ciliates at repeated doses. The mortality was very low and the mean haemocyte counts remained higher than the uninfected control group. The drug seems to delay the appearance of the ciliates in the haemolymph and to lower the spread of these parasites in the epipodite and the hepatopancreas. In uninfected animals treated with this drug, haemocyte counts were similar to uninfected control group. Furthermore, no pathology was observed, when the drug was administered to uninfected lobsters. Since there is no effective treatment for the control of bumper car disease, on the basis of the results of the present study, we suggest that pyrimethamine is a good drug for the treatment of A. haemoplila infection in lobsters. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αμερικανικός αστακός (EL)
Homarus americanus (EL)
lasalocid (EL)
Anophryoides haemophila (EL)
pyrimethamine (EL)
χημειοθεραπευτικά (EL)
Scuticociliatida (EL)
in vivo πειράματα (EL)
Homarus americanus (EN)
lasalocid (EN)
Anophryoides haemophila (EN)
in vivo experiments. (EN)
pyrimethamine (EN)
American lobster (EN)
chemotherapeutants (EN)
Scuticociliatida (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 4 (2003); 297-310 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 4 (2003); 297-310 (EN)

Copyright (c) 2017 F. ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), A. E. CRIBB, R. J. CAWTHORN, R. MacMILLAN, G. BALDAS (Γ. ΜΠΑΛΝΤΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.