Επιδημιολογική διερεύνηση της γρίππης των πτηνών σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιδημιολογική διερεύνηση της γρίππης των πτηνών σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (EL)
Epidemiological investigation of avian influenza in regions of Northern Greece (EN)

KOUMBATI-ARTOPIOU (Μ. ΚΟΥΜΠΑΤΗ-ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ), M.
PAPANIKOLAOU (I. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ), J.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται χα αποτελέσματατης επιτήρησης για την παρουσία ιών γρίππης σε συστηματικέςεκτροφές ορνίθων και ινδορνίθων, καθώς και σε ορισμένα άγριαπτηνά σε περιοχές της Β. Ελλάδας, κατά τη διετία 1999-2000.Για το σκοπό αυτό έγινε προσπάθεια απομόνωσης ιών γρίππης με ενοφθαλμισμόπαθολογικού υλικού σε εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας.Το παθολογικό υλικό (κόπρανα) προερχόταν από όρνιθες ηλικίας35-60 εβδομάδων που παρουσίαζαν συμπτώματα ύποπτα της ελαφρόςμορφής της γρίππης των πτηνών (αναπνευστικά συμπτώματα,μείωση της ωοπαραγωγής). Προσπάθεια απομόνωσης ιών γρίππηςέγινε επίσης και από 34 άγρια πτηνά (σπουργίτια, σπίνοι, γλάροι),που προσκομίσθηκαν νεκρά στο εργαστήριο του ΙνστιτούτουΚτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης με σκοπό την αναζήτησητων αιτίων θανάτου. Ταυτόχρονα, εξετάστηκαν με τη μέθοδο τηςανοσοδιάχυσης σε άγαρ 720 οροί, που προέρχονταν από 30 σμήνηορνίθων και 6 σμήνη ινδορνίθων. Κατά την ίδια χρονική περίοδο,στα πλαίσια του προγράμματος ελέγχου για την πρόληψη της εισαγωγήςιών γρίππης των πτηνών, εξετάστηκαν ορολογικά με την ίδιαδοκιμή ζεύγη ορών από 2580 νεοσσούς που είχαν εισαχθεί απότην Ιταλία, όπου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η νόσος ήταν σεεξέλιξη. Σε καμία από τις προαναφερθείσες εξετάσεις, ορολογικέςή απομόνωσης ίου, δε σημειώθηκαν θετικά αποτελέσματα. (EL)
The results of an avian influenza viruses surveillance program in chicken and turkey industrial flocks, as well as in some wild birds from regions of N. Greece during 1999-2000 are presented in this paper. For this purpose, avian influenza virus isolation was attempted by inoculation of samples from chickens and wild birds into embryonated chicken eggs. The samples originated from 35-60 week-old layers and breeders with mild respiratory signs and drop in egg production. 34 wild birds (sparrows, chaffinchs, gulls), that were brought dead to the laboratory of Veterinary Research Institute of Thessaloniki, were also examined in order to investigate the cause of their death. At the same time, 720 serum samples from 30 chicken and 6 turkey flocks were examined by Agar Gel Immunodiffusion (AGID) test. During the same period and in the framework of a surveillance program for avian influenza viruses in Greece, 2580 paired serum samples from chicks were tested by AGID test. Chicks were imported from Italy, where a Highly Pathogenic Avian Influenza was in progress during 1999-2000. All virus isolation attempts and serological tests were negative. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επιδημιολογία (EL)
Γρίππη των πτηνών (EL)
Avian influenza (EN)
epidemiology. (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 2 (2002); 132-137 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 2 (2002); 132-137 (EN)

Copyright (c) 2018 J PAPANIKOLAOU, M KOUMBATI-ARTOPIOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.