Στοιχεία για τη διατροφή και τα προϊόντα της στρουθοκαμήλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτοιχεία για τη διατροφή και τα προϊόντα της στρουθοκαμήλου (EL)
Some principles of ostriches nutrition and their products. (EN)

CHRISTAKI (Ε. ΧΡΗΣΤΑΚΗ), E.

Η εκτροφή της στρουθοκαμήλου άρχισε πριν από 150 έτη στη Ν. Αφρική και σήμερα επεκτάθηκε σε αρκετές χώρες της Γης. Η στρουθοκάμηλος, αν και είναι πτηνό, δεν μπορεί να πετάξει, αλλά τρέχει με ταχύτητα περίπου60 km/h. Οι ενήλικες έχουν σωματικό βάρος μεγαλύτερο από 130 kg και το ύψος τους φθάνει μέχρι 2,7 m. Το πεπτικό σύστημα της στρουθοκαμήλου διαφέρει από εκείνο των άλλων πτηνών, γιατί η πέψη της τροφής στο παχύ έντερο (ελικοειδές κτλ) γίνεται κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον που συμβαίνει στη μεγάλη κοιλία των μηρυκαστικών, με αποτέλεσμα να αξιοποιεί πολύ καλά και κυτταρινοΰχες ζωοτροφές.Το κρέας της στρουθοκαμήλου είναι περιζήτητο, έχει ερυθρό χρώμα και χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος και χολοστερόλη. Τα αυγά της στρουθοκαμήλου, εκτός από την αναπαραγωγή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διατροφή του ανθρώπου. Ακόμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν το δέρμα της στρουθοκαμήλου, για την κατασκευή δερμάτινων ειδών πολυτελείας, τα φτερά και το λίπος της. (EL)
The ostriches have been farmed for about 150 years in South Africa. They are flightless birds but fast runners. Adults usually weigh more than 130 kg and stand up to 2.7 m tall. Domesticated ostriches reach maturity at 2-3 years old. Theirgastrointestinal tract is more similar to that of ruminants than to poultry's. The ostriches derive a lot of energy from feed fibre through the production of volatile fatty acids, in large intestine. The ostriches tend to be a credible competitor in the red meat market because of the quality of its meat (low in cholesterol and fat, high protein) .The eggs and nearly all parts, feathers, leather and meat, of the slaughtered ostrich can be used for commercial purposes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

στρουθοκάμηλος (EL)
διατροφή (EL)
προϊόντα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 1 (2001); 18-22 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 1 (2001); 18-22 (EN)

Copyright (c) 2018 E CHRISTAKI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.