Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοClostridium botulinum - Αιτία θανάτου ψαριών (EL)
Clostrìdìum botulinum - A cause of fish mortality (EN)

FOTIS (Γ. ΦΩΤΗΣ), G.
KIRKOUDIS (Ι. ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ), I.

Το Clostridium botulinum τύπος Ε πολλαπλασιάζεται σε νεκρούς υδρόβιους οργανισμούς και στην ιλύ του πυθμένα και διασπείρεται με τα υδάτινα ρεύματα και τα προσβεβλημένα ψάρια. Η αλλαντίαση είναι νόσος με ιδιαίτερη σημασία τόσο για τα εκτρεφόμενα ψάρια όσο και για τον άνθρωπο. Τα δεδομένα για το θέμα είναι πολύ λίγα και στόχος της δημοσίευσης είναι να προειδοποιήσει εκτροφείς και ιχθυοπαθολόγους - κτηνιάτρους για την πιθανότητα εμφάνισης του νοσήματος και στην Ελλάδα. (EL)
Clostridium botulinum type E proliferates in dead aquatic animals and sediments and it is distributed by water currents and infected fish. Botulism is a disease with great significance for both aquacultured fish and humans. The existing data about the subject are very few, and the aim of the present paper is to warn fish farmers and pathologists about the possibility of outbreaks in Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ψάρια, Clostridium botulinum, αλλαντίαση. (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 1 (2001); 65-67 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 1 (2001); 65-67 (EN)

Copyright (c) 2018 G FOTIS, I KIRKOUDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.