Συμβολή στη μελέτη της παστεριδίασης σε σύγχρονη βιομηχανικού τύπου εκτροφή κονίκλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολή στη μελέτη της παστεριδίασης σε σύγχρονη βιομηχανικού τύπου εκτροφή κονίκλων (EL)
A study on Pasteurellosis in a commercial rabbit unit (EN)

ILIADIS (Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ), N.
VLEMAS (Ι. ΒΛΕΜΜΑΣ), I.
SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
SIDIROPOULOU (Α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), A.
KYRIAKIS (Σ.K. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.

Η παστεριδίαση αποτελεί ένα από τα κυριότερα και πιο συχνά νοσήματα των κονίκλων. Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του προβλήματος σε προσβληθείσα από το νόσημα σύγχρονη βιομηχανικού τύπου εμπορική εκτροφή. Η νοσηρότητα στα 2216 συνολικά ζώα της εκτροφής ήταν 8,1% και η θνητότητα 58,8%. Η επίμέρους νοσηρότητα παρουσίαζε άνοδο με την προοδευτική αύξηση της ηλικίας των ζώων χωρίς να είναι η άνοδος αυτή στατιστικά σημαντική και από 11,6% που ήταν στα απογαλακτισμένα έφτασε μέχρι 15,48% στα παχυνόμενα. Στα ζώα αναπαραγωγής η νοσηρότητα ήταν 10,5%. Η κλινική εικόνα χαρακτηριζόταν από ρινίτιδα, κερατοεπιπεφυκίτιδα, μέση ωτίτιδα, πνευμονία, εντερίτιδα, μητρίτιδα και υποδόρια αποστήματα. Η παθολογοανατομική εξέταση έγινε σε 37 νεκρά κουνέλια, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη χαρακτηριστικών αλλοιώσεων της παστεριδίασης. Κατά τη μικροβιολογική εξέταση δειγμάτων από όργανα των νεκροτομηθέντων κονίκλων απομονώθηκε η Pasteurella multocida. (EL)
This paper studies Pasteurellosis in a commercial rabbit unit, one of the most important and common diseases of rabbits. The morbidity within the 2216 animals of the unit was 8,1%, while the mortality was 58,8%. The percentage of the morbidity tended to increase along with the age of the animals, but this was not statistically significant. It was 11,6% at the age of weaning and 15,48% at the age of fattening. The morbidity of the breeding animals was 10,5%. The clinical findings of the infected rabbits included rhinitis, keratoconjunctivitis, otitis media, pneumonia, enteritis, metritis and subcutaneous abscesses. Thirty seven rabbits were subjected to postmortem examination and the characteristic lesions of Pasteurellosis were observed. Samples of the organs of infected rabbits were used for microbiological examinations by which Pasteurella multocida was isolated. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παστεριδίαση (EL)
κόνικλος (EL)
rabbit (EN)
pasteurellosis (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 267-272 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 267-272 (EN)

Copyright (c) 2018 K SAOULIDIS, N ILIADIS, I VLEMAS, A SIDIROPOULOU, SC KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.