Κριτήρια επιλογής ραμμάτων και εναλλακτικοί τρόποι σύγκλεισης τραυμάτων στη χειρουργική των ζώων συντροφιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚριτήρια επιλογής ραμμάτων και εναλλακτικοί τρόποι σύγκλεισης τραυμάτων στη χειρουργική των ζώων συντροφιάς (EL)
Suture selection criteria and alternative methods for wound closure in companion animal surgery (EN)

PAPAZOGLOU (Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ), L.
TZIMTZIMIS (Ε. ΤΖΙΜΤΖΙΜΗΣ), E.

Η επιλογή του κατάλληλου ράμματος για τη σύγκλειση ενός τραύματος είναι πολύ σημαντική για την επούλωση αυτού και βασίζεται κυρίως στις ιδιότητες του ράμματος, στο είδος του ιστού και στην κατάσταση του τραύματος. Οι μηχανικές και βιολογικές ιδιότητες ενός ράμματος και το μέγεθός του πρέπει να συσχετίζονται με το είδος και τις ιδιότητες του ιστού στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί. Ιστοί για τους οποίους αναλύεται ειδικότερα η στρατηγική της επιλογής ραμμάτων στο παρόν άρθρο είναι το δέρμα, ο υποδόριος ιστός, οι περιτονίες, το κοιλιακό τοίχωμα, τα κοίλα όργανα του γαστρεντερικού σωλήνα, τα παρεγχυματικά όργανα, τα όργανα της κατώτερης ουροφόρου οδού, τα όργανα του γεννητικού συστήματος, τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος, οι μύες, οι σύνδεσμοι, οι τένοντες, τα οστά, τα περιφερικά νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία. Η παρουσία ραμμάτων σε κάποιο τραύμα αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης φλεγμονής σε αυτό. Όταν ένα τραύμα είναι καθαρό, η ένταση  της προκαλούμενης φλεγμονής έχει άμεση σχέση με τις ιδιότητες του ράμματος που επιλέγεται για τη συρραφή του. Η συρραφή των μολυσμένων τραυμάτων πρέπει να αποφεύγεται. Ένας εναλλακτικός τρόπος σύγκλεισης τραυμάτων είναι τα συρραπτικά, τα οποία προσφέρουν σημαντική μείωση του εγχειρητικού χρόνου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συρραπτικών, ανάλογα με τον ιστό και την επέμβαση στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Τα συρραπτικά δέρματος βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στο δέρμα και σε άλλους ιστούς. Οι συνδετήρες αγγείων συνιστούν εναλλακτικό μέσο απολίνωσης αγγείων. Οι χειρουργικές κόλλες αποτελούν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις σύγκλεισης τραυμάτων με ιδιαίτερη επιτυχία. Τέλος, τα χειρουργικά πλέγματα αποδεικνύονται χρήσιμα για τη σύγκλειση μεγάλων ελλειμμάτων. (EL)
Selection of appropriate suture material is important for successful healing; it is based principally on the propertiesof suture, the type of the tissue to be sutured and the condition of the wound. The mechanical and biological propertiesof a suture and the suture’s size should correlate well to type and properties of the tissue to be sutured. Strategy of sutureselection for specific tissues is discussed. Presence of sutures in a wound can increase the rate of infection of the wound. Theseverity of the infection is related to the suture’s properties when the wound is clean. Closure of infected wounds should beavoided. Stapling is an alternative method for wound closure and offers a significant reduction in the operative time. Varioustypes of staplers are available, depending on type of the tissue and the surgical procedure. Skin staples are widely usedin the skin and other tissues. The use of vascular clips is an alternative way to ligate blood vessels. Tissue adhesives arematerials that can also be used in closure of specific types of wounds. Surgical mesh is useful for closure of large defects. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συρραπτικά (EL)
χειρουργικές κόλλες (EL)
επιλογή ραμμάτων (EL)
χειρουργικά πλέγματα (EL)
surgical mesh (EN)
staplers (EN)
tissue adhesives (EN)
suture selection (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2017-12-18


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 1 (2013); 47-56 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 1 (2013); 47-56 (EN)

Copyright (c) 2017 E. TZIMTZIMIS (Ε. ΤΖΙΜΤΖΙΜΗΣ), L. PAPAZOGLOU (Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.