Συγκριτική μελέτη του φαρμακοκινητικού προφίλ της IgY κοτόπουλου σε σχέση με την IgG ιπποειδούς σε κουνέλια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυγκριτική μελέτη του φαρμακοκινητικού προφίλ της IgY κοτόπουλου σε σχέση με την IgG ιπποειδούς σε κουνέλια (EL)
Comparative study on Pharmacokinetic Profiles of Chicken IgY to Horse IgG in Rabbits (EN)

REN, HAO
WANG, JIAN
ZHOU, ZHAOXIANG
ZHANG, XIAOYING
GAO, SONG
XIE, WENYAN
THIRUMALAI, DIRAVIYAM

Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά (EL)
Chicken IgY antibody has been extensively reported for various applications as an alternative to mammalian IgG. To evaluated the pharmacokinetics profile of chicken IgY in comparison with horse IgG. Chicken IgY antibody was prepared by immunizing the white leghorn chicken with tetanus toxoid (TT) and then extracted anti-TT-IgY from immune egg yolks by PEG-6000 extraction. The titer of anti-TT-IgY was determined by ELISA in order to select the hyper immune eggs for further extraction. Rabbits were injected with 300 μg/kg of Chicken IgY and horse IgG by intravenous (i.v.) and intramuscular (i.m.) administrations. Then, the concentrations of IgY and IgG in rabbit serum were determined using indirect ELISA. Pharmacokinetic parameters were estimated using non-compartmental analysis. IgY can reach higher concentration (Cmax= 4.54 mg/L after i.m. injection) within shorter time (Tmax= 0.12 h after i.m. injection) than IgG (Cmax= 3.99 ng/mL after i.m. injection; Tmax=0.11 h after i.m. injection), while the IgY lifespan (T1/2=26.98 h and 31.98 h after i.v. and i.m. administration, respectively) in the body was comparable with IgG (T1/2=27.94 h and 29.58 h after i.v. and i.m. administration, respectively). IgY might be a promising choice as an alternative to mammalian sourced antibodies. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενδομυϊκή χορήγηση (EL)
ενδοφλέβια χορήγηση (EL)
IgG (EL)
τέτανος (EL)
φαρμακοκινητική (EL)
IgY (EL)
tetanus (EN)
intravenous administrations (EN)
IgG (EN)
pharmacokinetics (EN)
intramuscular administrations (EN)
IgY (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 405-412 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 405-412 (EN)

Copyright (c) 2018 ZHAOXIANG ZHOU, JIAN WANG, SONG GAO, HAO REN, WENYAN XIE, DIRAVIYAM THIRUMALAI, XIAOYING ZHANG (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.