Πρώτη αναφορά οροθετικότητας βοοειδών σε Besnoitia besnoiti στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρώτη αναφορά οροθετικότητας βοοειδών σε Besnoitia besnoiti στην Ελλάδα (EL)
First report of Besnoitia besnoiti seropositive cattle in Greece (EN)

OIKONOMOU (Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ), G.
KATSOULOS (Π. ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ), P.
PAPADOPOULOS (Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), E.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), G.
PTOCHOS (Σ. ΠΤΩΧΟΣ), S.
KARATZIA (Μ.Α. ΚΑΡΑΤΖΙΑ), M. A.

Η προσβολή των βοοειδών από το πρωτόζωο παράσιτο Besnoitia besnoiti προκαλεί νόσο ιδιαίτερης σημασίας, λόγω της έντασης των συμπτωμάτων που εκδηλώνονται κυρίως με πάχυνση, οιδήματα και νεκρώσεις του δέρματος. Η κλινική εκδήλωση της νόσου συνοδεύεται από μείωση της παραγωγής, με απώλεια σωματικού βάρους, μειωμένη γονιμότητα των ταύρων και, σε αρκετές περιπτώσεις, το θάνατο λόγω καχεξίας. Ο τρόπος μετάδοσης του παρασίτου δεν είναι εντελώς γνωστός μέχρι σήμερα, αν και πιθανότατα μεταφέρεται μηχανικά με αιματοφάγα έντομα. Η εξάπλωσή του από τις περιοχές της Ευρώπης όπου η νόσος ενδημεί γίνεται κυρίως με αγοραπωλησίες και μεταφορές ζώων. Το νόσημα βρέθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στις μεσογειακές, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Εντούτοις, δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφορία για την ύπαρξη του παρασίτου στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, εξετάσθηκαν 450 οροί αίματος γαλακτοπαραγωγών αγελάδων από 15 εκτροφές στη Μακεδονία και τη Θράκη, χρησιμοποιώντας μία εμπορική διαγνωστική δοκιμή. Τα ζώα αυτά είχαν πρόσφατα εισαχθεί στη χώρα μας από το εξωτερικό ή αποτελούσαν ζώα που γεννήθηκαν στις εκτροφές. Ανιχνεύθηκαν ειδικά αντισώματα συνολικά σε 98 (22%) ζώα. Η διακύμανση της συχνότητας των ζώων με ειδικά αντισώματα στις εκτροφές που εξετάσθηκαν κυμαινόταν από 0% έως 35%. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση μοντέλου που περιελάμβανε ως μεταβλητές την περιοχή και την προέλευση των ζώων. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ζώων στη Μακεδονία ή στη Θράκη, ούτε μεταξύ ζώων εκτρεφόμενων στην Ελλάδα ή εισαγωγής. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά οροθετικών βοοειδών έναντι της B. besnoiti στη χώρα μας. Η έγκαιρη ανεύρεση των μολυσμένων ζώων είναι σημαντική για την αποφυγή της επέκτασης του νοσήματος. Τέλος, είναι αναγκαία η διερεύνηση της συχτότητας της νόσου στα διαφορετικά συστήματα εκτροφής βοοειδών στην Ελλάδα. (EL)
Aim of this study was to investigate presence of Besnoitia besnoiti infection in indigenous and imported cattle in Greece. A total of 450 bovine blood sera samples from 15 dairy herds of Northern Greece were tested using a commercially available kit to detect specific anti-B. besnoiti antibodies. Ninety-eight cows were found to be seropositive to B. besnoiti (22%). Seropositivity varied among herds from 0% to 35%. Results were analysed using a univariate analysis of variance. A full factorial model was developed, using as independent variables area of sampling (Thrace, Macedonia) and origin of cattle (local, imported). No significant effect was found of the variables included into the model (P > 0.05). It is concluded that seropositive dairy cows are present in Northern Greece; however, impact of this parasite on animal production in Greece remains a key topic for further investigation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαλακτοπαραγωγά βοοειδή (EL)
Besnoitia besnoiti (EL)
αναδυόμενο νόσημα (EL)
Ελλάδα (EL)
πρωτόζωο παράσιτο (EL)
Greece (EN)
dairy cattle (EN)
protozoan parasite (EN)
Besnoitia besnoiti (EN)
emerging disease (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 2 (2014); 115-120 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 2 (2014); 115-120 (EN)

Copyright (c) 2017 E. PAPADOPOULOS (Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), G. ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), S. PTOCHOS (Σ. ΠΤΩΧΟΣ), P. KATSOULOS (Π. ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ), G. OIKONOMOU (Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ), M. A. KARATZIA (Μ.Α. ΚΑΡΑΤΖΙΑ), H. KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.