Η εργαστηριακή διερεύνηση της αιμόστασης στα ζώα συντροφιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εργαστηριακή διερεύνηση της αιμόστασης στα ζώα συντροφιάς (EL)
Laboratory evaluation and interpretation of haemostasis in small animals (EN)

MISCHKE, R.

Στην ανασκόπηση αυτή αναφέρονται οι ενδείξεις για τον εργαστηριακό έλεγχο της αιμόστασης, η επιλογή των κατάλληλων για κάθε περίπτωση εξετάσεων, η μεθοδολογία για τη λήψη και το χειρισμό των δειγμάτων και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Οι συνηθέστερες ενδείξεις για τον έλεγχο της αιμόστασης είναι η αιμορραγική διάθεση και η διάγνωση νοσημάτων που συνοδεύονται από διαταραχή της πήξης του αίματος. Σε αρκετές περιπτώσεις η ανασκόπηση του ιστορικού σε συνδυασμό με τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για την αιτιολογία της αιμορραγικής διάθεσης. Κατά τη δειγματοληψία θα πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη ίσχαιμη περίδεση και να επιλέγονται τα φιαλίδια με το κατάλληλο αντιπηκτικό που θα γεμίζονται αυστηρά με την προκαθορισμένη κατά περίπτωση ποσότητα αίματος. Η ανάμιξη του αίματος με το αντιπηκτικό θα πρέπει να γίνεται με ήπιους χειρισμούς. Η εργαστηριακή αξιολόγηση της αιμόστασης περιλαμβάνει την μέτρηση του αριθμού των αιμοπεταλίων, του χρόνου ροής (προαιρετικά όταν υπάρχει υποψία θρομβοκυτταροπάθειας), του χρόνου προθρομβίνης (ΡΤ), του χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (ΑΡΡΤ), του χρόνου πήξης (προαιρετικά, όταν οι ΡΤ και ΑΡΡΤ είναι αυξημένοι) και το θρομβοελαστόγραμμα. Η μεθοδική αυτή αξιολόγηση της αιμόστασης μπορεί να επεκταθεί με την εφαρμογή πιο εξειδικευμένων εξετάσεων όπως η μέτρηση των παραγόντων πήξης του αίματος, ο προσδιορισμός του παράγοντα von Willebrand και οι λειτουργικές δοκιμασίες των αιμοπεταλίων. Για την αξιοπιστία των ελέγχου της αιμόστασης θα πρέπει (1) να χρησιμοποιούνται μέθοδοι που έχουν αξιολογηθεί για εφαρμογή στο ζωικό είδος που εξετάζεται και (2) να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που ισχύουν όταν εφαρμόζονται στα ζώα μέθοδοι που προορίζονται για τον άνθρωπο (για παράδειγμα, η μέθοδος μέτρησης του χρόνου προθρομβίνης στον άνθρωπο δεν είναι αρκετά ευαίσθητη για χρήση στο σκύλο και τη γάτα). (EL)
This review deals with indications for performing haemostasis tests, methodical aspects of blood sampling and handling of sample material, selection of appropriate tests and basic principles of test interpretation. Indications for laboratory evaluation of haemostasis in small animals include spontaneous bleeding or bleeding disproportionate to the degree of trauma, bleeding from multiple sites and diseases which are frequently associated with haemostatic disorders. Patient history and clinical findings can deliver clues for the type of haemorrhagic diathesis. Important preanalytical issues include prevention of prolonged venous stasis, order of drawing and appropriate filling of the collection tubes and careful mixing of blood with anticoagulant. Initial screening can be performed by global tests of haemostasis including viscoelastic testing using thrombelastography and rotation thrombelastometry and/or a “basic examination profile” including platelet count, capillary bleeding time (optional in cases of suspected functional platelet disorders) and group tests prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (aPTT), and thrombin (clotting) time (optionally in cases of prolonged PT and aPTT). This procedure allows a rational evaluation of the haemostatic system and a specific use of further tests including individual coagulation factor activities, inhibitor activities, activation markers, examination of von Willebrand factor, and platelet function analyses. It is important (1) to use species- and method specific reference values for interpretation and (2) to consider the limitations of tests when performed according to the standard test procedure optimised for human sample material (e.g., low sensitivity of PT test for canine and feline samples). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

θρομβοκυτταροπάθεια (EL)
αιμοπετάλια (EL)
γάτα (EL)
αιμόσταση (EL)
παράγοντες πήξης αίματος (EL)
σκύλος (EL)
platelet count (EN)
Blood coagulation (EN)
individual coagulation factors (EN)
preanalytics (EN)
screening test (EN)
platelet function analysis (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 165-180 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 165-180 (EN)

Copyright (c) 2017 R. MISCHKE (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.