Πρωτεΐνες οξείας φάσης: νέα δεδομένα για τη διαγνωστική τους αξία στην κτηνιατρική εργαστηριακή διάγνωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρωτεΐνες οξείας φάσης: νέα δεδομένα για τη διαγνωστική τους αξία στην κτηνιατρική εργαστηριακή διάγνωση (EL)
Acute phase proteins in diagnostics: more than expected (EN)

TECLES, F.
CERON, J. J.
MARTINEZ-SUBIELA, S.
CALDIN, M.

Στην ανασκόπηση αυτή αναφέρονται τα νεότερα δεδομένα σχετικά με τη σημασία των πρωτεϊνών οξείας φάσης (ΠΟΦ) στη διαγνωστική διερεύνηση των νοσημάτων του σκύλου και της γάτας. Για το σκοπό αυτό γίνεται λεπτομερής αναφορά στη διαγνωστική αξία και την προτεινόμενη μεθοδολογία για τη μέτρηση των ΠΟΦ. Παράλληλα περιγράφεται με τη βοήθεια παραδειγμάτων από την κλινική πράξη η σημασία της μέτρησης των ΠΟΦ για τη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση των νοσημάτων του σκύλου και της γάτας. (EL)
The objective of this review is to provide updated information about how acute phase proteins (APPs) can be used in the process of diagnosis in veterinary medicine. For this purpose, recommendations about assay methodologies and basic principles regarding clinical application of APPs will be provided. In addition, the use of APPs for (1) the detection and quantification of inflammatory response, (2) the diagnosis of the underlying etiology and (3) the detection of selected non-inflammatory processes will be reviewed with practical examples. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πρωτεΐνες οξείας φάσης (EL)
γάτα (EL)
εργαστηριακή διάγνωση (EL)
σκύλος (EL)
acute phase proteins (EN)
cat (EN)
diagnosis (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 197-204 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 197-204 (EN)

Copyright (c) 2017 J. J. CERON, S. MARTINEZ-SUBIELA, F. TECLES, M. CALDIN (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.