Παθολογικά ευρήματα σοβαρής παγκρεατολιθίασης σε αγελάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαθολογικά ευρήματα σοβαρής παγκρεατολιθίασης σε αγελάδα (EL)
Pathological findings of severe pancreatolithiasis in a cow (EN)

NOURANI, H.
JAFARI DEHKORDI, A.

Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά (EL)
The aim of this study was to describe macroscopic and microscopic characteristics of pancreatolithiasis in a cow. On post mortem examination, severe pancreatolithiasis or a large numbers of white stones with rough surfaces and the ectasis of pancreatic ducts were observed in a female dead cow. Histopathological examination of the affected pancreas revealed focal dilation of exocrine pancreatic acini, atrophy of the acini epithelial cells, infiltrations of lipocytes, mild cystic dilatation of the glands, squamous metaplasia and infiltration of chronic inflammatory cells in the pancreatic ducts wall. The histopathological results of this study showed that pancreatolithiasis can cause microscopic changes in the affected pancreas that some of these lesions have not previously been reported in pancreatolithiasis. Further studies are needed to find out the effects of these microscopic changes on the gland functions in cow. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παγκρεατολιθίαση (EL)
παθολογικά ευρήματα (EL)
αγελάδα (EL)
pancreatolithiasis (EN)
cow (EN)
pathological findings (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 487-490 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 487-490 (EN)

Copyright (c) 2018 H NOURANI, A JAFARI DEHKORDI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.