Η χρήση φορητής συσκευής για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα στο σκύλο και τη γάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χρήση φορητής συσκευής για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα στο σκύλο και τη γάτα (EL)
Glucose measurement using portable blood glucose meters in dogs and cats (EN)

SARIDOMICHELAKIS (Μ. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ), M. N.
TSOKANA (ΤΣΟΚΑΝΑ Κ.Ν.), C. N.
ATHANASIOU (Λ.Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ), L. V.

Οι φορητές συσκευές για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα (γλυκοζόμετρα) είναι ηλεκτρονικές συσκευές που προσδιορίζουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο ολικό αίμα. Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, ο προσδιορισμός αυτός πραγματοποιείται σε μικρό όγκο αίματος και αποτελεί απλή γρήγορη και χαμηλού κόστους διαδικασία. Τα γλυκοζόμετρα χρησιμοποιούνται συχνά στην ιατρική των ζώων συντροφιάς, ιδιαίτερα για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας σκύλων και γατών με σακχαρώδη διαβήτη ή υπογλυκαιμία. Τα αποτελέσματα της μέτρησης της συγκέντρωσης της γλυκόζης με τα γλυκοζόμετρα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως: α) η ίδιαη συσκευή, αφού το αποτέλεσμα ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ γλυκοζόμετρων από διαφορετικούς κατασκευαστές, καθώς και τα αναλώσιμα (ταινίες) που τη συνοδεύουν και οι συνθήκες αποθήκευσης τους, β) οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως είναι η θερμοκρασία και ενδεχομένως το υψόμετρο, γ) η τεχνική συλλογής του δείγματος (σημείο αιμοληψίας, καθαριότητα του σημείου αιμοληψίας, συλλογή του δείγματος σε φιαλίδιο με αντιπηκτικό), δ) το ίδιο το ζώο, αφού το αποτέλεσμα επηρεάζεται από τον αιματοκρίτη, τη συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων, της κρεατινίνης, του ουρικού οξέος και των πρωτεϊνών στο αίμα και τη χορήγηση ορισμένων φαρμάκων, και ε) τα σφάλματα ανάλυσης. Λόγω της επίδρασης των παραγόντων αυτών, το αποτέλεσμα της μέτρησης ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά όταν αυτή προσδιορίζεται με γλυκοζόμετρο σε σύγκριση με τους βιοχημικούς αναλυτές, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όταν δε χρησιμοποιείταιη ίδια μέθοδος προσδιορισμού σε διαδοχικές μετρήσεις στο ίδιο ζώο.Επιπλέον, λόγω των διαφορών του αποτελέσματος μεταξύ συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές, πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα το ίδιο γλυκοζόμετρο και οι μετρήσεις να γίνονται κάτω από τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες και με την ίδια τεχνική αιμοληψίας προκειμένου να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα. Οι παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμ  όταν αυτή προσδιορίζεται με τη βοήθεια του γλυκοζόμετρου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και, όπως άλλωστε ισχύει για κάθε εργαστηριακή εξέταση, το αποτέλεσμα πρέπει να συνεκτιμάται με τα κλινικά και τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα για τη λήψη των καλύτερων διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων. (EL)
Portable blood glucose meters (PBGMs) are small electronic devices that measure the concentration of glucose in whole blood. Due to the technological advances, measurement of glucose concentration is carried out in a small blood volume, and it is a relatively simple, quick and inexpensive procedure. PBGMs are frequently used in companion animal medicine, especially for the diagnosis and treatment monitoring of dogs and cats with diabetes mellitus and hypoglycaemia. The main factors affecting the precision of the measurement include: a) the device (manufacturer), the consumables (reagent strips) and their storage conditions; b) environmental conditions (temperature and possibly altitude); c) blood collection technique (site of sampling, cleanliness at the site of sampling, use of anticoagulants); d) patient factors (haematocrit, blood triglycerides, creatinine, uric acid and protein concentrations, drug administration); and, e) operator errors. Due to all these factors, readings of glucose concentration by PBGMs may differ from those of chemistry analysers, and this should be taken into account when shifting from one method to the other. Furthermore, because the results depend on the PBGM, the same device should be used and all measurements should be made under the same environmental conditions and using the same blood sampling technique for serial measurements of blood glucose to be comparable. Finally, all the above mentioned limitations of glucose measurement by PBGMs should be taken into consideration and the results should be interpreted along with the clinical signs and any other laboratory findings for optimal diagnostic and therapeutic decisions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γλυκοζόμετρο (EL)
γάτα (EL)
φορητή συσκευή μέτρηση της γλυκόζης (EL)
σκύλος (EL)
portable blood glucose meters (EN)
cat (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 4 (2014); 273-288 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 4 (2014); 273-288 (EN)

Copyright (c) 2017 L. V. ATHANASIOU (Λ.Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ), C. N. TSOKANA (ΤΣΟΚΑΝΑ Κ.Ν.), M. N. SARIDOMICHELAKIS (Μ. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.