Η επίδραση των οργανικών οξέων στο οικοσύστημα του γαστρεντερικού σωλήνα και τις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνιθίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση των οργανικών οξέων στο οικοσύστημα του γαστρεντερικού σωλήνα και τις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνιθίων (EL)
Effects of organic acids on the gut ecosystem and on the performance of broiler chickens (EN)

ANDREOPOULOU (Μ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ), M.
TSIOURIS (Β. ΤΣΙΟΥΡΗΣ), V.
GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), I.

Τα οργανικά οξέα αποτελούν σημαντικό πεδίο έρευνας ως διαιτητικά προσθετικά εναλλακτικά των αντιμικροβιακών αυξητικών παραγόντων. Ο μηχανισμός δράσης τους σχετίζεται με τη μείωση του pH του γαστρεντερικού σωλήνα, επηρεά- ζοντας ποικιλοτρόπως το οικοσύστημα του γαστρεντερικού σωλήνα. Διαθέτουν αξιοσημείωτες αντιβακτηριδιακές ιδιότητες που τροποποιούν την εντερική μικροχλωρίδα και προάγουν την ανάπτυξη των ωφέλιμων, μη παθογόνων μικροοργανισμών, λόγω ανταγωνιστικού αποκλεισμού. Η αντιβακτηριδιακή δράση των οξέων αυτών έχει μελετηθεί εκτενώς για αρκετά παθογόνα των πτηνών, όπως Salmonella spp., Escherichia coli, Clostridium perfringens, Campylobacter spp., τόσο in vitro όσο και in vivo. Ωστόσο, η παραπάνω δράση φαίνεται πως εξαρτάται από παράγοντες που σχετίζονται με το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο οξύ και με το μικροπεριβάλλον του γαστρεντερικού σωλήνα. Εκτός από την επίδρασή τους στην εντερική μικροβιακή χλωρίδα, τα οργανικά οξέα αποτελούν πηγή ενέργειας για τα εντεροκύτταρα, επηρεάζουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των λαχνών και των κρυπτών του επιθηλίου και συμβάλλουν στη διατήρηση της ακεραιότητας του εντερικού βλεννογόνου. Επιπλέον, πρόσφατα αποδόθηκαν στα οργανικά οξέα αντιφλεγμονώδεις και ανοσοδιεγερτικές ιδιότητες. Η προσθήκη των οργανικών οξέων στην τροφή ή το νερό αυξάνει τη γαστρική πρωτεόλυση και επομένως την αξιοποίηση των πρωτεϊνών και των αμινοξέων, επηρεάζει τις παγκρεατικές εκκρίσεις και την απορρόφηση των μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων. Υπάρχουν επίσης αναφορές περί επίδρασης στην όρεξη και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της τροφής. Το σύνολο των παραπάνω ιδιοτήτων έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στις αποδόσεις και την υγεία των πτηνών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα σχετικών ερευνώνείναι αντικρουόμενα. Παρόλα αυτά, από πλευράς πρακτικής εφαρμογής, η πτηνοτροφία μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση οργανικών οξέων σε διάφορες κλινικές και υποκλινικές παθολογικές καταστάσεις, όμως απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εξετασθούν οι προοπτικές αυτές. (EL)
Organic acids are studied as candidate alternatives to antibiotic growth promoters. Their action is related to the pH reduction of the intestinal digesta, affecting the gut ecosystem in numerous ways. Intestinal microbiota can be altered as a result of the remarkable antibacterial activity of organic acids and the growth enhancement of non-pathogenic beneficial microorganisms, due to exclusive competition. Antibacterial activity has been widely reported for many poultry pathogens, such as Salmonella spp., Escherichia coli, Clostridium perfringens, Campylobacter spp., both in vitro and in vivo. However, it seems to depend on many factors concerning the weak acid used and the gut ecosystem. Apart from the microbiota, diet supplementation of organic acids has trophic effects on the intestinal mucosa, modifying the morphologic characteristics of intestinal villi and crypts and maintaining epithelial integrity. Furthermore, as found recently, organic acids have anti-inflammatory and immunostimulating properties. Diet acidification increases gastric proteolysis and the utilization of proteins and amino acids, affects pancreatic secretions and mineral absorption. There are also reports for an effect on appetite and palatability of the feed. All these properties attributed to organic acids have either a direct or indirect effect on the performance and health, even though the results presented for poultry lack consistency. Nonetheless, the benefits of organic acids can have practical application in the control of clinical and subclinical conditions, but more research is needed to study these perspectives. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κρεοπαραγωγά ορνίθια (EL)
αποδόσεις (EL)
οικοσύστημα γαστρεντερικού σωλήνα (EL)
οργανικά οξέα (EL)
performance (EN)
gut ecosystem (EN)
broiler chickens (EN)
organic acids (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 4 (2014); 289-302 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 4 (2014); 289-302 (EN)

Copyright (c) 2017 M. ANDREOPOULOU (Μ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ), V. TSIOURIS (Β. ΤΣΙΟΥΡΗΣ), I. GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.