Φαρμακοδιέγερση σε ίππους: αντιλήψεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και αναδρομική παρουσίαση κρουσμάτων στην περίοδο 2001-2010 στον ιππόδρομο στην Κύπρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦαρμακοδιέγερση σε ίππους: αντιλήψεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και αναδρομική παρουσίαση κρουσμάτων στην περίοδο 2001-2010 στον ιππόδρομο στην Κύπρο (EL)
Equine doping: perceptions, adverse effects and Cyprus hippodrome case review for the years 2001-2010 (EN)

DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ), N.
SPANOUDES (Κ. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ), K.

Η φαρμακοδιέγερση αθλητικών ίππων αποτελεί διεθνή πραγματικότητα. Η παράνομη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών στοχεύει στη βελτίωση της επίδοσης του ίππου είτε μέσω της αύξησης της αθλητικής ικανότητας, είτε μέσω της κάλυψης συμπτωμάτων που προκαλούν παθολογικές καταστάσεις. Η λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας εμφανίζει σημαντικό αριθμό επιβεβαιωμένων θετικών δειγμάτων, λαμβανομένου υπόψη του μικρού αριθμού ιπποειδών. Οι συχνότερα χορηγούμενες ουσίες  είναι τα αναβολικά στεροειδή, η ανθρώπινη ανασυνδυασμένη ερυθροποιητίνη, τα διεγερτικά, διουρητικά, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, τα τοπικά αναισθητικά, τα βρογχοδιασταλτικά και τα πηκτικά του αίματος. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία, η αποτελεσματικότητα αυτών των ουσιών στην αθλητική επίδοση των ίππων είναι ασαφής ή αμφιλεγόμενη. Το άρθρο αυτό αποτελεί συγκεντρωτική παρουσίαση των επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων φαρμακοδιέγερσης στον κυπριακό ιππόδρομο, και μία συνοπτική μελέτη της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συχνότερα χορηγούμενων ουσιών. (EL)
Doping in race horses affects thousands of equine athletes worldwide. Illicit administration of medical compounds aims to improve the horse’s performance either through altering the athletic capacity, or through covering the symptoms of pathologic conditions. Nicosia race track has a significant number of confirmed doping cases when considering the small equine population of the island, reflecting the lack of credibility of racing in Cyprus. The most frequently administered medications are anabolic steroids, human recombinant erythropoietin, stimulants, diuretics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, local anesthetics, bronchodilators and coagulants. Interestingly, published literature on the effectiveness of these substances is inconclusive or contradictory. This article constitutes a cumulative presentation of confirmed doping cases in Nicosia race track and a brief review on the published literature regarding the effectiveness of the most commonly administered compounds. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αναβολικά στεροειδή (EL)
Κυπριακός ιππόδρομος (EL)
φαρμακοδιέγερση ίππων (EL)
παραποίηση αθλητικής απόδοσης (EL)
anabolic steroids (EN)
equine doping (EN)
equine performance manipulation (EN)
Cyprus racing (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 1 (2015); 15-21 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 1 (2015); 15-21 (EN)

Copyright (c) 2017 K. SPANOUDES (Κ. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ), N. DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.