Μόλυνση από Lenti-ιούς σε εισαγόμενα πρόβατα στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜόλυνση από Lenti-ιούς σε εισαγόμενα πρόβατα στην Ελλάδα (EL)
Small Ruminant Lenti-virus infection in imported sheep in Greece (EN)

PAPANASTASSOPOYLOU (Μ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ), M.
CHATZINASIOU (E. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ), E.
DOVAS (Χ.Ι. ΔΟΒΑΣ), C. I.
ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), G.
BOUZALAS (Η. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ), I.
GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N. D.

Πρόσφατα, μεγάλος αριθμός προβάτων φυλής Assaf-E έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από διάφορες ισπανικές εκτροφές. Από αυτά, 57 πρόβατα επιλεγμένα τυχαία από πέντε διαφορετικές Ελληνικές εκτροφές, εξετάσθηκαν ορολογικά για Lenti-ιούς των μικρών μηρυκαστικών κατά την άφιξή τους. Συνολικά, 25 ζώα βρέθηκαν οροθετικά στους παραπάνω ιούς. Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα, προτείνουμε την καθιέρωση πιο αυστηρής νομοθεσίας για τις αγοραπωλησίες προβάτων. (EL)
During the last years, a large number of Assaf-E sheep have been brought into Greece from Spain. In total, 57 randomly selected Assaf-E sheep purchased from Spain to five 5 different farms in Greece were examined serologically on arrival for Small Ruminant Lentiviruses. Of these, 25 animals were found to be seropositive against Small Ruminant Lentiviruses.Taking into account the above findings, we suggest a more strict legislation at the sheep sales. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Lenti-οί μικρών μηρυκαστικών (EL)
Ελλάδα (EL)
Assaf-E (EL)
πρόβατα (EL)
Ισπανία (EL)
Greece (EN)
Small Ruminant Lentiviruses (EN)
Assaf-E (EN)
sheep (EN)
Spain (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2017-12-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 1 (2015); 27-30 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 1 (2015); 27-30 (EN)

Copyright (c) 2017 N. D. GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), C. I. DOVAS (Χ.Ι. ΔΟΒΑΣ), E. CHATZINASIOU (E. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ), I. BOUZALAS (Η. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ), G. ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), M. PAPANASTASSOPOYLOU (Μ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.