Συχνότητα παρασιτισμού από κρότωνες σε κοπάδια προβάτων και αιγών περιοχών της νότιας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυχνότητα παρασιτισμού από κρότωνες σε κοπάδια προβάτων και αιγών περιοχών της νότιας Ελλάδας (EL)
Prevalence of tick species in sheep and goat flocks in areas of southern Greece (EN)

DIAKOU, A.
LEFKADITIS, M.
STARRAS, A. G.
DIMANOPOULOU, A. P.
GIADINIS, N. D.

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της συχνότητας παρασιτισμού από κρότωνες και η ταυτοποίηση των ειδών των κροτώνων σε εκτροφές μικρών μηρυκαστικών στους Νομούς Αχαΐας και Χανίων. Η μελέτη διεξήχθη από τον Δεκέμβριο του 2012 ως τον Αύγουστο του 2013 και περιέλαβε συνολικά 30 εκτροφές μικρών μηρυκαστικών, 16 από το Ν. Αχαΐας και 14 από το Ν. Χανίων. Εξετάσθηκαν συνολικά 84 αίγες και 148 πρόβατα. Οι 50 αίγες και τα 70 πρόβατα προέρχονταν από εκτροφές του Ν. Αχαϊας, ενώ τα υπόλοιπα ζώα προέρχονταν από εκτροφές του Ν. Χανίων. Από το Ν. Αχαΐας ταυτοποιήθηκε μόνο ένα είδος κρότωνα, το Dermacentor marginatus (15%), ενώ στο Ν. Χανίων βρέθηκαν τα είδη Haemaphysalis punctata (13,40%), Hyalomma anatolicum (4,47%), Rhipicephalus sanguineus (4,47%) και Ixodes ricinus (3,58%). Αυτή είναι η πρώτη μελέτη της μόλυνσης από κρότωνες στα μικρά μηρυκαστικά που διεξάγεται στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, δύο γεωγραφικές περιοχές με μεγάλη παράδοση στην εκτροφή των μικρών μηρυκαστικών και με μεγάλους πληθυσμούς προβάτων και αιγών. (EL)
The purpose of this study was to investigate the tick prevalence and to identify the species of ticks that parasitise the small ruminant flocks in the prefectures of Achaia (in the geographic region of Peloponnese) and Chania (in the island of Crete). Thirty flocks of goats and sheep were examined for tick parasitism during the period from December 2012 until August 2013. Sixteen of them were in Achaia and the rest 14 in Chania. In total, 84 goats and 148 sheep were examined; from them, 50 goats and 70 sheep in Achaia, and 34 goats and 78 sheep in Chania. The species Dermacentor marginatus was identified in Achaia in 15% of the animals. In Chania the species identified were Haemaphysalis punctata (13%), Hyalomma anatolicum (4.47%), Rhipicephalus sanguineus (4.47%) and Ixodes ricinus (3.58%). This is the first study on tick infestation in sheep and goats in Peloponnese and Crete, two areas with large number of small ruminant population and important tradition in small ruminant farming. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κρότωνες (EL)
Πελοπόννησος (EL)
Κρήτη (EL)
πρόβατα (EL)
αίγες (EL)
Crete (EN)
ticks (EN)
goats (EN)
Peloponnese (EN)
sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 205-210 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 205-210 (EN)

Copyright (c) 2018 AP DIMANOPOULOU, AG STARRAS, A DIAKOU, M LEFKADITIS, ND GIADINIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.