Περινεφρική ψευδοκύστη στη γάτα: αντιμετώπιση με εκκένωση υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠερινεφρική ψευδοκύστη στη γάτα: αντιμετώπιση με εκκένωση υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση (EL)
Perinephric pseudocyst in a cat: management by ultrasound-guided drainage (EN)

ADAMAMA-MORAITOU, K. K.
PRASSINOS, N. N.
PATSIKAS, M. N.
VAFIADIS, I.
PARDALI, D.

Στειρωμένος γάτος, φυλής βραχύτριχης κοινής Ευρωπαϊκής και ηλικίας 15 χρόνων, προσκομίστηκε με αιφνίδια διόγκωση της κοιλιάς διάρκειας 10 ημερών. Στο ιστορικό, επίσης, αναφέρθηκε ότι ο γάτος εμφάνιζε τους τελευταίους 3 μήνες πολυουρία/πολυδιψία και επί ένα χρόνο σποραδικούς εμέτους και σταδιακή απώλεια σωματικού βάρους. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε διάταση της πρόσθιας κοιλίας, όπου ψηλαφήθηκαν δύο μεγάλες, λείες και ανώδυνες μάζες στην περιοχή των νεφρών. Στην αιματολογική και βιοχημική εξέταση του αίματος παρατηρήθηκε μέτριου βαθμού αναιμία και αζωθαιμία. Στο πλάγιο και το ραχιοκοιλιακό ακτινογράφημα της κοιλίας παρατηρήθηκε διόγκωση των νεφρών, η οποία οφειλόταν σε υποκαψική συγκέντρωση υγρού, και στους δύο νεφρούς, όπως διαπιστώθηκε υπερηχοτομογραφικά. Η ανάλυση του υγρού, έδειξε ότι πρόκειται για διΐδρωμα. Τέθηκε η διάγνωση των περινεφρικών ψευδοκύστεων αμφοτερόπλευρα, η αιτιολογία των οποίων πιθανώς σχετιζόταν με τη συνυπάρχουσα χρόνια νεφρική νόσο. Η χειρουργική εξαίρεση του ινώδους χιτώνα του νεφρού αποτελεί την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση. Όμως, οι ιδιοκτήτες του γάτου μας προτίμησαν την περιοδική εκκένωση των ψευδοκύστεων με υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση. Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ορθολογιστική λόγω της προχωρημένης ηλικίας της γάτας και της συνυπάρχουσας χρόνιας νεφρικής νόσου. Η εξέλιξη ήταν ευνοϊκή, καθώς ύστερα από τρεις μόνο εκκενώσεις σε δεκαπενθήμερα ή μηνιαία διαστήματα οι περινεφρικές ψευδοκύστεις υποχώρησαν και δεν επανεμφανίστηκαν. Η γάτα πέθανε 20 μήνες μετά την αρχική προσκόμιση, λόγω επιδείνωσης της χρόνιας νεφρικής νόσου. Συστήνεται να επιχειρείται, τουλάχιστον αρχικά, η περιοδική εκκένωση των περινεφρικών ψευδοκύστεων η οποία πιθανώς να οδηγήσει στην ίαση. (EL)
A 15-year-old castrated DSH cat was presented with a sudden onset of abdominal distension of 10 days duration. Polyuria/polydipsia, sporadic vomiting and weight loss were also mentioned by the owners. Distension of the cranial abdomen was observed on admission, and two smooth masses were palpated in the abdomen. Mild anemia and azotemia were detected on hematological and biochemical testing. Plain lateral and dorsoventral radiographic views of the abdomen were compatible with renomegaly. Ultrasonography revealed the presence of fluid surrounding both kidneys, and analysis of the accumulated fluid confirmed the diagnosis of bilateral subcapsular transudative perinephric (perirenal) pseudocysts. The precise etiology of pseudocysts formation in our cat could not be identified. Emphasis is placed on their development, due to the coexisting chronic kidney disease, but also to other causes. Although surgical or laparoscopical resection of the cyst wall is generally recommended, owners of this cat elected periodical ultrasound-guided drainage of the perinephric fluid. This might be a reasonable decision, due to its advanced age and the macroconcurrent moderate chronic kidney disease. The long term outcome was favorable, with permanent remission of the perinephric pseudocysts after only three evacuations. The cat died, approximately 20 months after the initial presentation, due to deterioration of chronic kidney disease, and perinephric pseudocysts could not be detected clinically at that time. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γάτα (EL)
περινεφρική ψευδοκύστη (EL)
εκκένωση ψευδοκύστης με υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση (EL)
χρόνια νεφρική νόσος (EL)
ultrasound-guided drainage (EN)
feline (EN)
Chronic kidney disease (EN)
perinephric pseudocyst (EN)
perirenal pseudocyst (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 245-250 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 245-250 (EN)

Copyright (c) 2018 KK ADAMAMA-MORAITOU, D PARDALI, I VAFIADIS, MN PATSIKAS, NN PRASSINOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.