Το κερατόμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία με την απλή χειρουργική επέμβαση στην οπλή: Η εκτομή της οπλής ως απλός τρόπος για την αφαίρεση του κερατόματος σε ένα άλογο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο κερατόμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία με την απλή χειρουργική επέμβαση στην οπλή: Η εκτομή της οπλής ως απλός τρόπος για την αφαίρεση του κερατόματος σε ένα άλογο (EL)
Keratoma Can Be Treated Successfully With Simple Hoof Surgery: Hoof resection as a simple way to remove keratoma in a horse (EN)

JAWORSKA, J.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
Keratoma is a very rare condition, but if occurs often results in lameness in a horse. Despite its rarity, it is one of the most common reasons to perform foot surgery, because the surgery is the only effective treatment. In this case report diagnosis was based on radiographs of the foot and histopathological findings. There was a repeated debridement of the keratoma performed in the patient. After all the keratoma was removed the mare showed no more lameness. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

άλογο (EL)
οπλή (EL)
νεόπλασμα (EL)
horse (EN)
neoplasm (EN)
hoof (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 1 (2016); 51-56 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 1 (2016); 51-56 (EN)

Copyright (c) 2018 J JAWORSKA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.