Είδη διπτέρων σε αγροτική περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕίδη διπτέρων σε αγροτική περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης (EL)
Dipteran species in agricultural region of eastern Thessaloniki (EN)

GEORGOULAKIS (Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ), I.
THEODORIDIS (Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ), Y.
FOUNDA (Α. ΦΟΥΝΤΑ), A.

Σε αγροτική περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκαν εντομοπαγίδες, που περιείχαν, ως εντομοελκυστικές ουσίες, διάφορα υλικά, με σκοπό τη σύλληψη και ταυτοποίηση διαφόρων εντόμων. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τεμάχια ψαριού, κρέατος και τυριού φέτας, ζάχαρη και κόπρανα μικρών μηρυκαστικών. Συλλήφθηκαν 15 διαφορετικά είδη εντόμων, από τα οποία τα 13 αναφέρονται στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία ως παρασιτικά, όπως η Muscadomestica, η Muscina sp, η Fannia sp, η Phormisregina, η Lucilia (Phaenicia) sericata, η Calliphora erythrocephah (vicina), η Sarcophaga sp, ο Oestrusovis, ο Gasterophillus sp, η Stomoxys calcitrans, η Haematobia(Shiphona) irritans, ο Chrysopsspκαι η Hydrotaea (Ophyra) spκαι 2, ως μη παρασιτικά, όπως η Drosophilla melanogaster και η Apis mellifera. Από τα συλληφθέντα έντομα, τα γένη Hydrotaea, Muscina, Fannia και το είδος Phormiaregina, ταυτοποιοΰνται για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο. Από τις ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ως εντομοελκυστικές, το ψάρι ήταν αυτό που προτιμήθηκε περισσότερο από όλα τα είδη των εντόμων, ενώ τα υπόλοιπα υλικά που προτιμήθηκαν, σε φθίνουσα σειρά, ήταν το κρέας, η ζάχαρη και το τυρί. Τέλος, στα κόπρανα των μικρών μηρυκαστικών βρέθηκε ένα μόνο έντομο. (EL)
In an agricultural region of Thessaloniki province, fly traps were placed, which contained substances in order to attract flies with the purpose to trap and identify them. The substances were, pieces offish, meat and feta cheese, sugar and faeces of small ruminants. Fifteen different flies species were trapped, of which, thirteen are mentioned in the international bibliography, as parasites, such as, Musca domestica, Muscina sp, Fannia sp, Phormia regina, Lucilia (Phaenicia) sericata, Calliphora erythrocephala (vicina), Sarcophaga sp, Oestrus ovis, Gasterophillus sp, Stomoxys calcitrans, Haematobia (Shiphona) irritans, Chrysops sp and Hydrotaea (Ophyra) spp and two, as no parasites, such as Drosophilla melanogaster and Apis mellifera. From the trapped flies, Hydrotaea sp, Muscina sp, Fannia sp and Phormia regina, were identified for the first time in Greece. From the substances which were used in order to attract the flies, the fish was the one that all flies showed preference to, in the greater number, while the rest of the substances they chose descending order, was meat, sugar and feta cheese. Finally, only one fly was found in the excrement of small ruminants. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελλάς (EL)
Θεσσαλονίκη (EL)
δίπτερα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 50-52 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 50-52 (EN)

Copyright (c) 2018 Y THEODORIDIS, I GEORGOULAKIS, A FOUNDA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.