Απομόνωση σαλμονελλών από περιβάλλον πτηνοτροφείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπομόνωση σαλμονελλών από περιβάλλον πτηνοτροφείου (EL)
Isolation of Salmonella from the egg-laying producing plant (EN)

KOIDIS (Π. ΚΟΙΔΗΣ), P.
BORI (Μ. ΜΠΟΡΗ), M.

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η παρουσία σαλμονελλών στο περιβάλλον τριών αυγοπαραγωγικών μονάδων της περιοχής Θεσσαλονίκη;. Εξετάστηκαν συνολικά 2.230 δείγματα αυγών, 588 δείγματα περιβάλλοντος χώρου (επιφάνειες δαπέδου, τοίχου, ιμάντων, σκευών και χώρων συσκευασίας), 168 δείγματα τροφής και 68 δείγματα νερού. Η έρευνα έδειξε ότι τα αυγά ήταν μολυσμένα σε ποσοστό από 0,29 έως 3,29% (μ.ο. 1,65%). Οι επιφάνειες περιβάλλοντος χώρου εκτροφής των ορνίθων και χώρου του συσκευαστηρίου ήταν μολυσμένες σε ποσοστό 6,81% και 7,58% αντίστοιχα. Η τροφή ήταν μολυσμένη σε ποσοστό από 0% έως 6,6% (μ.ό. 4,2%), ενώ όλα τα δείγματα νερού ήταν απαλλαγμένα από σαλμονέλλες. Απομονώθηκαν συνολικά 86 στελέχη σαλμονέλλων που ανήκαν στους ορότυπους S. enteritidis(ποσοστό 76,8%), S. bredeney(20,9%) και S. Heidelberg (2,3%). Η υψηλή παρουσία της S. enteritidis, σε σχέση με τους άλλους ορότυπους, στα αυγά, στο περιβάλλον και στην τροφή των πουλερικών έδειξε ότι πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα πρόληψης της μόλυνσης για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και της διασποράς των σαλμονελλών στο περιβάλλον. (EL)
In the present paper, the presence of Salmonella spp. in the egg-laying hens producing plants in Thessaloniki area was studied. In total, 2.230 eggshell samples, 588 samples surfaces from floor, walls, conveyor belts, utensils and packaging areas, 168 feed samples and 68 water samples were examined. The survey showed that the rate of contamination in the eggshells was 0.29-3.29% (mean value 1.65%). The contamination rate of the surrounding area of the cages (floor, walls, conveyor belts) and the surfaces in the packaging areas were 6.81% and 7.58% respectively. The feed was contaminated at a rate of 0-6.6% (mean value 4.2%), while all the water samples were free of Salmonella spp. Eighty-six strains of Salmonella were isolated belonging to the S. enteritidis serotype (76.8%), S. bredeney (20.29%) and S. Heidelberg (2,3%). The high prevalence of S. enteritidis, in contrast to the other serotypes, isolated from the eggshells, from the area of the egg producing plants and the feed, showed that strict preventive measures should be applied for the protection of public health and the avoidance of dispersion of Salmonella in the environment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αυγά (EL)
περιβάλλον πτηνοτροφείου (EL)
σαλμονέλλα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 238-243 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 238-243 (EN)

Copyright (c) 2018 P KOIDIS, M BORI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.