Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα παράσιτα της στρουθοκαμήλου (EL)
The parasites of ostriches (EN)

THEODOROPOULOS (Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ), G.

Η εκτροφή της στρουθοκαμήλου είναι μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που ξεκίνησε στην Ελλάδα πολύ πρόσφατα. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των παρασίτων που έχουν βρεθεί να παρασιτούν την στρουθοκάμηλο και τα συγγενικά είδη πτηνών καθώς και ό,τι γνωρίζουμε σήμερα για την παθογένεσή τους και τα μέτρα αντιμετώπισης τους. (EL)
Ostrich production is a new type of venture activity which has appeared in Greece recently. The objective of this paper is to present the parasites which have been found to parasitize ostriches and related species of birds, as well as to present an update of what we know today about their pathogenicity and measures of control. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Παράσιτα (EL)
Στρουθοκάμηλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 99-103 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 99-103 (EN)

Copyright (c) 2018 G THEODOROPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.