Ενδομητρίηδες των αγελάδων στην περίοδο της λοχείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕνδομητρίηδες των αγελάδων στην περίοδο της λοχείας (EL)
Cow's endomitritis (EN)

SARATSIS (Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ), Ph.
MORAITIS (Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ), S.

Οι φλεγμονές της μήτρας των αγελάδων συνεπάγονται σημαντικές οικονομικές απώλειες για τις αγελαδοτροφικές επιχειρήσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Στη βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση εξετάζονται οι προδιαθέτοντες παράγοντες, τα αίτια, τα συμπτώματα και οι τεχνικές διάγνωσης των ενδομητριτίδων, καθώς επίσης και η επίδραση των διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων στην αποκατάσταση της γονιμότητας του ζώου. (EL)
Uterine infections are a major cause of economic loss to the cattle industry, with both short and long-term losses occurring. This paper reviews the etiology, pathogenesis and predisposing factors of endometritis, the clinical signs, the diagnosis, as well as the impact of the various treatments on the fertility status of the cow. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενδομητρίτιδα (EL)
αγελάδα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 3 (1998); 214-222 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 3 (1998); 214-222 (EN)

Copyright (c) 2018 S MORAITIS, PH SARATSIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.